زیبایی فرمایشات اهل بیت عصمت وطهارت(ع)-مفهوم علم طب در کلام معصوم-

علمی بودن وزیبایی فرمایشات اهل بیت علیه السلام

تلاشی در جهت فهم روایات باعقلی ناقص ودرک...

استاد راهنما:آیت الله سیدحسن ضیائی

 • بسم الله الرحمن الرحیم
 • مقدمه:
 • زیبایی کلام معصوم در جواب طبیبی که به توصیه دربارظالم منصور دوانیقی برای خدشه وارد نمودن به شخصیت ابعادی امام معصوم (ع)انگاه جلوه گر میگردد که می بینیم اصول پایه طب را بزبانی ساده وقابل فهم برای عموم مردم ، ولی در عین حال جامع وکامل بیان می نمایند ولازم است در همین مقدمه ، اصل این جریان تاریخی ، بیان گردیده تا پس از ان به نکات حائز اهمیت ان بپردازیم.
 • ربیع حاجب منصور دوانیقى گوید روزى حضرت صادق علیه السلام وارد مجلس منصور شد،طبیب هندى پیش منصور بود و کتابى در باره طب مى‏خواند. حضرت صادق علیه السلام براى شنیدن سخنان او سکوت کرد، وقتى طبیب هندى از خواندن فارغ شد روى به حضرت صادق علیه السلام نموده، گفت مایلى از اطلاعات من کسب کنى؟
 • وایشان فرمودند: آنچه خود دارم بهتر است از آنچه تو دارى.(1)
 • طبیب هندى گفت مگرشما چه دارید؟ امام (ع)پاسخ داد ،گرمى را با سردى و سردى را با گرمى و رطوبت را با خشکى و خشکى را با رطوبت معالجه مى‏نمایم و کار را تمام به خدا وامى‏گذارم و آنچه پیامبر اکرم(ص) فرموده است به کار مى‏برم که فرمود معده خانه درد است و پرهیز ، درمان هر درد ، و تن را به آنچه عادت کرده میباید عادت داد.
 • طبیب هندى گفت مگر علم طب غیر از این است؟ امام(ع) فرمود: خیال مى‏کنى من این مطالب را از کتاب‏هاى طب آموخته‏ام. گفت آرى.، فرمود نه بخدا اینها را دریافت نکردم مگر از خداى منزه از هر عیب، حال بگو بدانم من داناترم یا تو؟ طبیب هندى گفت بلکه من وامام صادق (ع) فرمود ند پس از تو پرسش کنم؟ گفت بپرس.
 • وپس از پرسشهایی چند که امام از ایشان میپرسد وعجز ایشان در پاسخ به انها ،جواب انرا به ان طبیب عرضه نموده تاجایی که درپایان طبیب هندی میپرسد این علم را از کجا آموخته‏اى؟ فرمود: من از اجداد خود استفاده کرده‏ام. آنها از رسول اکرم وایشان از جبرئیل وجبرائیل از خداى بزرگ که آفریننده اجساد و ارواح است. طبیب هندى گفت راست مى‏گوئى، من نیز شهادت مى‏دهم به یکتائى خدا و رسالت محمد مصطفى صلى الله علیه و آله و اینکه شما دانشمندترین فرد روى زمینى.

در اولین قسمت فرمایش امام(ع) در برتری مکتب طب وحیانی بر سایر مکاتب طبی ، متوجه این اصل مهم گردیده که تمامی مکاتب طبی برای پرهیز از انحراف والتقاط ، میبایست از نقش انبیاء واهل بیت عصمت(ع)وجایگاه وحی در تمامی شئون مربوطه استفاده نمایند.(2)

 • در قسمت بعد، نکته مهمی که حائز اهمیت است ، بحث تعادل وانهم به ساده ترین زبان ممکن برای فهم ودرک عموم مردم (مفاهیم گرمی وسردی وخشکی وتری)می باشد.
 • دربررسی متون پایه پزشکی منجمله فیزیولوژی وبیوشیمی بحث تعادل انقدر مهم میباشد که عدول از ان ، موجبات بیماری وحتی مرگ فرد را بدنبال خواهد داشت.
 • در این مقاله در خصوص تطبیق وتلفیق مفاهیم پایه طب رایج با طب اسلامی مطالبی فراهم آمده که در بوته نقد و بررسی شما عزیزان قرار می گیرد .
 • در این دوایر نیمه بالای دایره ارتباط با سردی ونیمه پایین ارتباط با گرمی را مطرح مینمایند:

 

 

 

در اسلاید زیر تبعیت امواج را از بحث سردی وگرمی ملاحظه میفرمایید.

در اسلاید زیر متابعت عناصر وچینش انها را از بحث گرمی وسردی ملاحظه میفرمایید،به نحوی که بجز عناصر نجیب(متعادل)هرچه به سمت چپ وپایین جدول رفته عناصرگرمتر وهرچه به سمت بالا وراست جدول رفته عناصر سردتر شده ومیتوان با دادن عددی تقریبی براساس میزان گرمی وسردی درجه مواد وواکنشهای شیمیایی انهارا پیش بینی نمودو...

در اسلاید زیر تبعیت امواج را از بحث سردی وگرمی ملاحظه میفرمایید

 • وانها را در محور مختصات بدین صورت طبقه بندی نمود

  • ارتباط بحث گرمی وسردی با اعضای مختلف بدن:

  • ارتباط بحث گرمی وسردی با صفات اخلاقی(جنود عقل وجهل)


 • ارتباط بحث گرمی وسردی با حالات مختلف بدن:

 • ارتباط بحث گرمتر بودن اقایان در مقایسه با خانمها درطب انبیاء باتحقیقات انجام شده که در کتاب فیزیولوژی گایتون منعکس گردیده است:

 • ارتباط عوارض دارویی با تجویزدارو بدون توجه به طبیعت افراد واینکه میتوان با دانستن همین عوارض در بیماران به طبیعت دارو پی برده وهمچنین از تظاهرات بیماری در فرد ،پی به طبیعت بیماری ببریم.

 • لازم بذکر است که در حال حاضر بسیاری از این ارتباطات وحتی کمک از انها در تشخیص ودرمان بیماریها منجمله امواج الکترو مغناطیسی و....کشف وبکار گرفته شده که به گوشه ای از ان در پاورقی اشاره خواهد گردید(3)
 • در نگاهی اجمالی پیرامون این موضوع در می یابیم که بحث تعادل و عدل ازارکان اصول دینمان میباشدواز مهمترین اهداف همه انبیاء وپیامبران ودر ادامه راه انان ائمه معصوم(ع) بعنوان طبیبان جسم وروح وروان ایجاد تعادل ابعادی بشریت میباشد.(4)
 • در اسلاید زیر به ارتباط طب جسمانی وروحانی واهمیت تعادل پی میبریم:

  • بحث اصلی این مقاله پیرامون این موضوع میباشد که با وجود اعتقاد راسخمان بر این که انبیاءو پیامبران و در ادامه راه آنها اهل بیت عصمت (ع)پس از خداوند منان طبیب الاطباءجسم وروحمان میباشند ، ایا از عدل خداوند منان بدور نیست که پیچیده ترین موجود هستی خود را به خودی خود رها نموده باشد؟(5)
  • درنگاه اجمالی به مباحث فوق می توان اینطور نتیجه گرفت که اکنون برای رهایی از همه آنچه که بر ما گذشته ورسیدن به دوران اوج گذشته می بایست در مرحله نخست باور کنیم که هر چقدر علم پیشرفت نماید،حقایق دین وفرمایشات اهل بیت عصمت درابعاد مختلف روشنتر گردیده و همین امر موجب زیبایی و انبساط روحی شیعیانشان شده وخواهد گردید، لذا بر همه ماواجب است همانطور که ایشان خود توصیه فرموده اند (الینا القاءالاصول وعلیکم تفریع الفروع)وحتی یاران خود را ترغیب به پرسش در خصوص حکمت مطالب بیان شده توسط خودشان می نمودند،ما نیز همانند جابربن حیان که امام به او فرمودند کاری که تو انجام دادی نه سحراست ونه معجزه، بلکه کار علمی است و فرموده اندخواص اشیا وقتی به خوبی بر ما معلوم می شود که بتوانیم قسمتی کوچک از یک شیی را به طور دقیق مورد تحقیق قرار دهیم.وآنهمه سفارش وتاکید آنها در این خصوص، در این شرایط با پرهیز ازاشتباهات گذشته با نگاه بر آسیب شناسی مربوطه ،باهمت وتلاش وتحقیق وپژوهش وکمک از حس و عقل ووحی وتوکل بر خداوند،برای ربودن گوی سبقت از غرب خود را آماده وزمینه ظهور منجی آخرالزمان را فراهم آوریم
  • در پایان با توجه به مطالب فوق جهت برون رفت ازموانع موجود راهکارهای ذیل پیشنهاد می گردد :
  • 1-نه تنها هیچ تفاوتی را در مفاهیم پایه طب اسلامی ورایج ملاحظه نمی کنیم ، بلکه قا در خواهیم بود با دانستن ورودی وخروجی ها وداشتن قطب نما در رفع بسیاری از چالشها و بن بستهای کنونی (عوارض دارویی و...)رهایی یافته و می بایست تلاش شود تا طب سنتی و رایج در بسترزلال و جاری این رودخانه جوشیده از مصدر وحی ویرایش وتطهیر شود وپویا تر از گذشته به مسیر خود ادامه دهد
  • 2-تقویت روحیه خود باوری و افزایش ایمان و یقین و پی بردن به عظمت پروردگار در لابلای متون پایه علوم رایج ( با آسیب شناسی مربوطه) .
  • 3-تقویت روحیه پویایی و پژوهش و تحقیق .
  • 4-عدم سردرگمی با توجه به گستردگی و شقوق علوم مختلف ( العلم نقطه کثره الجاهلون ) -ممکن است معنای آن همان نقطه وسط کره باشد .
  • 5-سعی در استفاده از تمامی تکنولوژی و ابزارهای تشخیصی موجود، برای درک مفاهیمی که تا کنون ( علم کوانتومی شده ولی پزشکی هنوز رویکرد های قدیمی و بعضا نادرست گذشته را دنبال می کند ) توضیح مناسبی برای انها نداشته ایم...
  • 6-رایزنی باشخصیتهای علمی(حوزه ،دانشگاه،پزشکان متعهد وفرهیختگان جامعه)در جهت تبیین جایگاه ویژه طب اسلامی در نظام بهداشتی ودرمانی کشور
  • 7-توجه مراجع عظام به مقوله طب انبیاء ومعصومین واهمیت واولویت اشاعه ان درجامعه با حمایت همه جانبه واختصاص قسمتی از وجوهات وهمچنین اجازه تخصیص قسمتی از وجوهات اندسته ازعزیزانی که اولویت این امررا،درشرایط کنونی درک نموده اند.
  • 8-تشکیل هیات علمی آگاه،خبره ودلسوزدرزمینه طب معصومین
  • 9-ایجاد مراکز مطالعات وتحقیقات طب انبیاء ومعصومین(ع)وشروع فعالیتهای تحقیقاتی و ازمایشگاهی برای اثبات وتبیین وجوه مختلف علمی احادیث طبی توسط پزشکان وکمک به پژوهشگران ودانشگاهیان،بویژه در زمان انجام فعالیتهای تحقیقاتی وپژوهشی وارائه پایان نامه های مرتبط با موضوع
  • 10-ترجمه وتفسیرروایات رسیده از انبیاءواهل بیت (ع)در زمینه طب جسمانی وروحانی وتغذیه ابعادی زیر نظر هیات علمی منتخب
  • 11-تهیه وتدوین و تالیف متون وجزوات واستانداردهای اموزشی در مقاطع مختلف زندگی از جمله قبل از بارداری ، زمان زناشویی ، بعد از بارداری ، دوران خرد سالی ، پیش دبستانی ، دبستانی ، راهنمایی ، دبیرستان،دانشگاه،حوزه
  • 12-ویرایش متون طب سنتی ورایج براساس چهارچوب وافق اندیشه اهل بیت عصمت وتلفیق وتطبیق انها(در صورت امکان ونه شتاب زده وانهم پس از اعتراف به این مطلب که ما بر اساس فهم ناقصمان از روایات اظهار نظر نموده ..)
  • 13-تاسیس بیمارستان ودرمانگاههای مجهز جهت اجرای طرحهای تحقیقاتی وپژوهشهای مرتبط با اهداف
  • 14-فعالیت در جهت تشکیل دانشکده بین المللی طب طه ، پس از فراهم اوردن مقدمات لازم
  • 15-شناسایی کلیه جریانات ،شخصیتها،موسسات همسو با اهداف فوق جهت پرهیزاز کارهای تکراری، موازی کاری وپشتیبانی وحمایت از آنها
  • 16-برگزاری همایشها وجلسات و دعوت از اساتید داخل وخارج از کشور
  • 17-تربیت منتخبین حوزه ودانشگاه در زمینه طب اسلامی
  • 18-برگذاری دورههای اموزشی جهت دانش اموزان،دانشجویان،پزشکان،متخصصین،محققین وطلاب وعموم جامعه..
  • 19-راه اندازی نشریه تخصصی جهت اطلاع رسانی عمومی ، ایجاد کتابخانه تخصصی وتهیه وترجمه متون مختلف مورد نیازوهمچنین ترجمه متون تدوین شده به زبانهای مختلف
  • 20-راه اندازی سایت ووبلاگ در جهت اشاعه اهداف فوق
  • - تلاش جهت راه اندازی شبکه تلویزیونی ورادیوئی ومطبوعات بین الملل باهدف تقریب مذاهب مختلف با محوریت طب انبیاء وطب النبی(ص) واشتراک ادیان درزمینه منجی اخرالزمان ، برای شناساندن ابعاد گسترده انسان کامل و در نهایت تلاش همه جانبه برای بسترسازی ظهور منجی اخرالزمان(عج) ونیز پشتیبانی از مراکز صدا وسیما ، مطبوعات ونرم افزار و...در جهت تولید مطالب و برنامه های مرتبط با فعالیتهای مذکور
  • 22-تغییر نگرش وباور عده ای سطحی نگر که متاسفانه به علت درک ناقص خود ،یا طب اسلامی را در تقابل طب رایج دانسته ویا از روی دلسوزی... خود عمل به ان را از ترس عدم نتیجه معطل نموه اند ، با تبیین ضرورت اشاعه فرهنگ طب اسلامی اسیب شناسی ان)
  • +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  پاورقی

  • 1- درخصوص شخصیت امام جعفرصادق(ع)

  دانشمندان عضو مجمع تحقیقات استراسبورگ تحقیق وسیعی مربوط به مذهب شیعه دوازده امامی بحصوص امام ششم علیه السلام به انجام رسانیده اند که اسامی آنها عبارت است از:

  1)- آقای (آرمان بل) استاد دانشگاه های بروکس و گان، در بلژیک

  2)- آقای (ژان - اوبن) استاد دانشگاه گان.

  3)- آقای (روبرت برونشویک) استاد دانشگاه پاریس

  4)- آقای (کلود کاهن) استاد دانشگاه پاریس

  5)- آقای (انریکو جردلی) استاد دانشگاه در ایتالیا و معاون فرهنگستان

  6)- آقای (هانری ـ کوربن) استاد دانشگاه و مدیر مطالعات مربوط به علوم مذهب شناسی

  7)- آقای (توفیق ـ فحل) استاد دانشگاه استراسبورگ.

  8)- آقای (فرانسیکو گابریلی) استاد دانشگاه رم.

  9)- پروفسور (ریچاد ـ گرام لیخ) استاد دانشگاه در آلمان غربی

  10)- دوشیزه (آن ـ لمبتون) استاد دانشگاه لندن

  11)- آقای (ژرار ـ لوکنت) استاد دانشگاه السنه شرقی در پاریس.

  12)- آقای (ایوون لنبان ـ دویل فوند) مدیر انستیتوی تحقیقات علمی در پاریس.

  13)- آقای (ویلفرید ـ مدلونگ) استاد دانشگاه شیکاگو در آمریکا.

  14)- آقای (هانری ماسه) استاد دانشگاه در فرانسه.

  15)- آقای (شارل پلا)‌ استاد دانشگاه در پاریس.

  16)- آقای (ژورژ ـ وازدا) استاد دانشگاه لیون در فرانسه.

  17)- آقای (الیاش) استاد دانشگاه کالیفورنیا

  18)- بانو (دورن ـ هینچ کلیف) استاد دانشگاه لندن.

  19)- آقای (فریتز مه یر) استاد دانشگاه بال در سوئیس.

  20)- آقای (ژوزف ـ مانوز) استاد دانشگاه فری بورگ در آلمان غربی.

  21آ)- قای (هانس ـ مولر) استاد دانشگاه فری بورگ در آلمان غربی.

  22)- آقای (هانس ـ رومر) استاد دانشگاه در آلمان غربی.

  درذیل به گوشه ای از فرمایشات امام جعفرصادق علیه السلام میپردازیم.

  • در یازده سالگی بر جغرافیای بطلیموس(560 سال از مرگ بطلیموس گذشته است)ایرادگرفتند
  • اولین کسی که عقیده به عناصر اربعه را متزلزل نموده و فرمودند: حیرت می کنم که مردی چون ارسطو چگونه متوجه نگردیده که خاک یک عنصر نیست بلکه در خاک عناصر متعددی وجود دارد ( تمام چیز هایی که در خاک هست در بدن انسان هم هست اما به یک اندازه نیست و بعضی در بدن انسان خیلی زیاداست و برخی خیلی کم. 4چیز است که در بدن انسان زیاد است(اکسیژن، کربن،هیدروژن،ازت)و 8 چیز است که در بدن انسان کم است(منیزیم ،سدیم ، پتاسیم ،کلسیم،فسفر ،کلر،گوگرد،آهن) و 8 چیز است که در بدن انسان خیلی کم است(مولیبدن،سیلیسیوم،فلوئور ،کوبالت، منگنز،ید،مس، روی))
  • در هوا چند جزء وجود دارد که همگی باهم برای تنفس ضروری است
  • آنچه که در هوا است اگر به طور خالص جدا شود آنچنان نافذ است که حتی آهن را می سوزاند (اکسیژن خالص)
  • یک جزیی که در هوا است به مرور زمان باعث فاسد شدن غذا می شود(اکسیژن)
  • جهان از یک جرثومه بوجود آمدو آن جرثومه با دو قطب متضاد سبب پیدایش ذره گردید و آنگاه ماده بوجود آمد و ماده تنوع پیداکرد و تنوع ماده ناشی از کمی یا زیادی ذرات آنها می باشد
  • خواص اشیا وقتی به خوبی بر ما معلوم می شود که بتوانیم قسمتی کوچک از یک شیء را به طور دقیق مورد تحقیق قرار دهیم.(اتم یا سلول)
  • در مورد ضد ماده - در مورد دو ذره ای بودن نور- انتقال بیماری ها از طریق امواج-
  • اگر کسی مبتلا به یک بیماری غیر علاج شود و پزشک نتواند او را معالجه نماید باید یک بیماری جدید در او به وجود آورد که آن بیماری را مداوا می کند و بعد پزشک بیماری جدید را درمان کند
  • دین با پیشرفت علم مغایرت ندارد
  • تعریف علم و ادب : یتیم آن نیست که پدرش مرده باشد بلکه ان است که از علم و ادب بی بهره باشد.
  • آدمی برای این آفریده شده که عمری طولانی داشته باشد و خود او عمرش را کوتاه می کند؛اگر انسان بر طبق قوانین دین اسلام عمل کند و از منهیات بپرهیزد و در اکل و شرب بر طبق دستور قرآن اسراف ننماید از عمر طولانی برخودار می باشد.
  • امام صادق می گوید مرگ غیرمنتظره به سه حالت می باشد، مرگ ناشی از مغز، مرگ ناشی از قلب و مرگ ناشی از خون است. هر نوع فجاء ناشی از غلظت خون است و غلظت خون هم ناشی از خوردن گوشت زیادو سایر اغذیه قوت دار
  • آقای صدر عضو مرکز اسلام شناسی استراسبورگ( یکی از شهرهای کشور فرانسه)بود و مقام خیلی برجسته ای هم در آنجا داشت . خیلی مورد عنایت استادان و بزرگان آنجا قرار داشت ، ایشان در یکی از جلسات موضوعی را پیشنهاد کرده بود که خیلی مورد استقبال اساتید آنجا واقع شده بود . مطلبی را به طور مستند از امام صادق (ع) نقل کرده بودندکه آنها در جلسه بعد گفته بودند :"واقعیت آن است که این مطلب مستند است ، خوب است دنبال این سوال برویم که صادر کننده این مطلب به چه دانشی دسترسی داشته است که بر آن اساس و در آن زمان ، چنین مطالبی را عنوان کرده است ! آن هم مطالبی که امروز و بعد از گذشت 13 الی 14 قرن هنوز جنبه علمی داشته و دانش روز برای آن پاسخ دارد ؟"

  امام صدر می گفتند "می خواستم اینها از این طریق به منبع وحی برسند"
  یکی از ثمرات کنفرانس های استراسبورگ کتاب مغز متفکر جهان شیعه امام جعفر صادق (ع) است

   

  2- سوره البقره

  بسم الله الرحمن الرحیم

  الم (1) ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین (2) الذین یومنون بالغیب....

  ومن الناس من یقول امنا بالله وبالیوم الاخر وما هم بمومنین (8) یخادعون الله والذین امنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون (9) فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب الیم بما کانوا یکذبون (10) واذا قیل لهم لاتفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون (11) الا انهم هم المفسدون ولکن لایشعرون (12)

  • از امام معصوم پرسیده شد: چگونه به قومى بى‏اعتنایى می نمایى که خود مربّى و بزرگشان هستى؟ فرمود: من وقتى در برخورد با طبیب ماهرى از او پرسشهایى مى‏کنم مى‏بینم هیچ سر رشته‏اى بر حدود نفس و تألیف بدن و ترکیب اعضاء و مجارى اغذیه در جوارح و مخرج‏ نفس و حرکت زبان و مستقرّ کلام و نور دیده و انتشار ذکر و اختلاف شهوات و ریزش اشک و مجمع شنوایى و مکان عقل، و مسکن روح و مخرج عطسه، و برانگیختن غمها و اسباب شادیها، و از علّت لالى و کرى ندارد، جز همان مطالبى که مورد پسند خودشان بوده و علّتهایى که میان خود تجویز کرده‏اند.
  • بیشتر اطبّاء معتقدند انبیاء علم طبّ نمى‏دانستند!!. ما با این افراد که با قیاس پنداشته‏اند علمى را انبیاء نمى‏دانند چه کنیم؛ انبیایى که حجّتها و معتمدین خدا بر مردم و در زمین، و خزّان علم و ورثه حکمت حضرت حقّ و راهنمایان به سوى او و داعیان به طاعت پروردگارند؟!!.
  • سپس من پى بردم که مذهب بیشتر ایشان خوددارى از راه انبیاء و تکذیب کتابهاى آسمانى است، و همین مرا در باره افراد و علمشان بى‏رغبت و بى‏اعتنا ساخته.
  • درجایی برای متنبه نمودن طبیبی که تنها همین علل مادی را موثر در درمان وبیماری می داند، اقدام به نوشیدن زهری نموده که درکمال حیرت ان فرد، نه تنها صدمه ای به ایشان نرسانده ، بلکه موجب برطرف شدن بیماری نیز میگرددوهمچنین باانجام عمل دیگری که موجب بی هوشی طبیب میگردد، به او نشان میدهند که طبّ خداوند از طبّ او برتر است.

  از پیغمبر صلى اللَّه علیه و آله و سلم و امامان راستگوى خاندانش روایاتى داریم در باره معالجه و مداوا و حلال و حرام آن، و آنچه از آنها رسیده براى کسى است که بپذیرد ،برکت است و درمان ان شاء اللَّه و نه براى ناباورى که خواهد آنها را بیازماید( و از امام صادق روایت است که روزى نزد محمّد بن خالد امیر مدینه حاضر شد، و محمّد از درد دلش بدو شکایت کرد، فرمود: بسند پدرانم برایم بازگو شده از علی علیه السّلام که مردى نزد رسول خدا صلى اللَّه علیه و آله از درد درونش شکایت کرد، فرمودش یک شربت عسل برگیر و سه تا سیاه دانه یا پنج یا هفت در آن بیفکن و آن را بنوش و بفرمان خدا خوب میشوى، آن مرد چنین کرد و خوب شد تو هم آن را بکار بند، یکى از اهل مدینه که حاضر بود اعتراض کرد که این حدیث بما رسیده و آن را بکار بستیم و سودى نداشت، امام علیه السّلام خشمید و فرمود: خدا بدان معتقدان بخود و باور داران رسولش را سود بخشد و منافقان و ناباوران رسول صلى اللَّه علیه و آله از آن سود نبرند و آن مرد سر بزیر افکند)

  • 3- انرژهای درون زا (آندوژن):

  تمام موجودات و مخلوقات زنده بستگی به حوزه و میدان های درون زا دارند ، انرژی الکتریکی داخلی و حوزه های مغناطیسی علائمی را در پیرامون و اطراف بدن به اعصاب و ماهیچه ها می فرستند .

   

  • مغز انسان میدان مغناطیسی ساطع می نماید که قابل اندازه گیری یا نمونه گیری MEG می باشد . این موارد اثبات نموده اند که مغز انسان ممکن است شیمی بدن را از طریق حوزه میدان های مغناطیسی خاص کنترل کند .
  • محققین بسیاری با به کارگیری داروها و عوامل مداخله گر فیزیکی سعی در تسهیل روند ترمیم بافتی نموده اند دراین راستا استفاده از میدان مغناطیسی درمان از سال 1979 به تصویب انجمن غذا ودارویی آمریکا رسید امروزه بالغ بر 173 میلیون دلار سالانه در آمریکا هزینه خرید ادوات مغناطیسی می شود .
  • وجود حوزه های بیومغناطیسی مدتها قبل از آنکه امکان اندازه گیری آنها وجود داشته باشد، پیش بینی شده بود. فعالیتهای الکتریکی جاری در بدن موجود زنده از جمله در قلب و مغز(بیوالکتریسیته) موجب القای حوزه های مغناطیس (بیومغناطیس) در فضای اطراف بدن می شود. بر اساس شواهد به دست آمده دانشمندان از انکار قطعی وجود میدانی از انرژی در اطراف بدن، به یقین بر وجود آن رسیده اند.
  • طب انرژی در حوزه درمانی نیز به صورت کاربرد دستگاه محرک اعصاب پوستی
  • (transcutaneous nervestimulation)ضربان ساز قلب(pace maker), دفیبریلاتور(دستگاه شوک قلبی),لیزر,الکتروکوتر وradiofrequency نمایان میگردد.
  • درسال1970 دردانشگاه پزشکی کلرادو تحول بزرگی در طب انرژی اتفاق افتاد. دکتر (جان زیمرمن) دستگاهی به نام دستگاه تداخل فوق هادی کوانتومیSuperconductive quantum interference device (SQUID)ساخت و به وسیله آن توانست با دقت بسیار بالاتری نسبت به دستگاههای قبلی وقایع الکترومغناطیسی درون وبیرون بدن را ثبت و اندازه گیری نماید.
  • امروزه با استفاده از دستگاههای نوین، روشهای تشخیصی و درمانی گسترده ای به این سیستمها اضافه شده و دستگاههای مدرن قادر به ثبت لایه ها یی از کالبدهای انرژی اطراف بدن می باشند. از آنجا که پیش از این، چنین ارتعاشاتی قابل اندازه گیری و ثبت نبودند، لذا تحقیقات علمی تأیید شده یی در این زمینه وجود نداشت اما امروزه با توجه به فناوری های نوین رایانه ای امکان ثبت، آنالیز و بررسی و حتی تحقیق در ابعاد اسپکترومتری و فراکتال این شیوه ها امکان پذیر شده است.
  • ساخت دوربین کرلیان و ثبت حوزه ی بیومغناطیسی بدن انسان وسایر موجودات گردید و به این ترتیب ثابت نمود که هاله ی انرژی اطراف انگشتان دست انسان درحالت سلامت کاملاً منظم ودر زمان بیماری نا منظم است.
  • از سال 2002 بیوالکتروگرافی با دستگاه GDVبه دنیا معرفی گردید که ابتدا در روسیه شروع شد سپس به اروپا وامریکا راه پیدا کرد و همزمان با همین موج نوین، در ایران نیز از سال 2004 در مرکز تحقیقاتی طب مکمل و جایگزین واقع در بیمارستان میلاد تهران، ثبت انرژی اطراف بدن در تعداد بسیاری از افراد داوطلب انجام GDVبا کمک دستگاه شده و نتایج تحقیقاتی جالب توجهی توسط تیم پزشکان این مجموعه ی علمی، آموزشی، پژوهشی به دست آمده است.
  • با این سیستم، بیما ریهای متعددی حتی پیش از وقوع در کالبد فیزیکی(جسم) قابل تشخیص و بررسی می باشند. اثرات درمان قابل پیگیری است.
  • از جمله نکات حائز اهمیت کاربردی این که میزان افزایش استرس نیز به طور دقیق در فرد قابل اندازه گیری می باشد.
  • در این روش همچنین جدولی از میزان انرژی تمام اعضای بدن به دست می آید که افزایش و کاهش فعالیت ارگانها در قسمتهای مختلف انرژی و جسم را مشخص می نماید .
  • مغناطیس درمانی:
  • بدن انسان نیز که گفتیم یک مغناطیس طبیعی است دارای سمتهای شمال و جنوب میباشد که به آن یین و یانگ نیز میگویند .
  • شمال = N = سمت چپ بدن ( نسبت به سمت راست ) = بالا تنه ( نسبت به پایین تنه ) = یین = گیرنده
  • و در مقابل
  • جنوب = S = سمت راست بدن ( نسبت به سمت چپ ) = پایین تنه ( نسبت به بالاتنه ) = یانگ = فرستنده
  • بدن انسان دونوع انرژی دارد :1 - انرژی بیوشیمیایی

  2 - انرژی کیهانی

   

  • انرژی بیو شیمیایی بدن از گرمای آزاد شده از واکنشهای شیمیایی غذاهایی که میخوریم بوجود می آید .
  • انرژی کیهانی نوعی انرژی الکترومغناطیسی است که در همه جا وجود دارد . بدن ما نیز یکی از دریافت کننده های این انرژیست.

  هاله یک حوزه انرژی الکترو مغناطیسی است که بدن را احاطه کرده و از آن محافظت میکند . سیگار ، مشروبات الکلی و مواد مخدر هاله را بسیار آسیب پذیر میکنند . هاله با روش عکسبرداری کرلیان قابل مشاهده است .

   

  • به تجربه ثابت شده که رژیمهای غذایی سالم ، ورزش ، مثبت اندیشی،خیرخواهی،نوعدوستی ،نماز،روزه ، دعای خیر در حق دیگران کمک به تقویت هاله انسان میکند
  • میادین مغناطیسی و رادیویی و ماکروویوی می توانند سلولها را بصورت مکانیکی و بدون ایجاد گرمای قابل توجه تحت تاثیر قرار دهند. الکترومغناطیس اطراف تلفن همراه، موجب تغییر شکل غشاء نانومقیاس سلولها می شود.
  • که در بدترین حالت ایجاد حفره در غشاء را به همراه خواهد داشت و حفره های اضافی روی سطح غشاء باعث ورودو خروج
  • خارج از کنترل طبیعی سلولخواهد شد
  • هر زمان که فعالیت خورشیدی زیاد می شود و به تعداد ذرات منتشر شده از خورشید و نیز انرژی آنها افزوده می‌گردد. تعداد الکترونها در کمربند تشعشعی دوم نیز افزایش یافته و کمربند به طرف زمین فشرده‌تر می‌شود و مثل این است که تحت فشار این ذرات ، کمربند پیچ خورده است.
  • دلیل دیگر آن که ذرات در تله مغناطیسی زمین گیر کرده ، آن دسته از ذراتی هستند که انرژی آنها برای گذشتن از کمربند غیر کافی بوده است. ذراتی که در اثر برخورد اشعه کیهانی اولیه پر انرژی با اتمهای بیرونی‌ترین و بی‌نهایت رقیق شده لایه‌های جو، بوجود می‌آیند و در این تله بزرگ قرار می‌گیرند.
  • کمربندهای تشعشعی در نقش حفاظهای الکترومغناطیسی زمین
  • لایه‌های جو بیشتر از آنچه که تصور می‌شد، تقریبا تا مسافت 150 کیلومتری از سطح زمین توسعه یافته‌اند. ما حتی تجسم نکرده‌ایم که جو شفاف و تقریبا غیر محسوس و نیز میدان مغناطیسی کاملا غیر قابل روءیت و غیر محسوس سیار ، همان ، سایبانهای قابل اطمینانی برای بشر و بطور کلی موجودات زنده می‌باشند. ماده زنده نیز بطور کاملی در طول صدها میلیون سال ، خود را به قسمتهای کوچکی از تشعشعات نفوذ کرده و از دو زره طبیعی زمین تطبیق داده است مشکل است. تصور کنیم اگر زمین بطور کاملی از تمام انواع تشعشعات کیهانی حفظ نمی‌شد، زندگی از روی زمین برداشته شده بود.

  بشری که در حال پرواز به فضاهای خارجی‌تر است، بطور اتوماتیک از سایبانهای نجات دهنده خویش اتمسفر زمین و میدان مغناطیسی آن) محروم شده و در نتیجه بطور ناگهانی تحت تأثیر تمام انواع تشعشعات قرار می‌گیرد. کمربندهای تشعشعی زمین به علت غلظت و انرژی زیاد الکترونهایی که درآن به دام افتاده‌اند، بسیار خطرناک هستند. تمام الکترونهای با انرژی بالای Kev 10 به دیواره‌ها و هر ماده فلزی سفینه فضایی ضربه زده و باعث تشعشع ناشی از توقف می‌شود و اشعه حاصل شبیه به ذرات ، ماده سلولها و بدن انسان را یونیزه کرده و سبب هلاک وی می‌گردد.

   

  • در پی انتشار گزارش تأثیرپذیری مولکول‌های آب از موسیقی و مفاهیم معنوی، مشخص شد که یک دختر ایرانی هم با پیگری این سوژه، به یافته‌های جدید و جالب توجهی دست یافته است.

  به گزارش خبرنگار «بازتاب»، حمیده بیطرف، با بررسی تأثیر صداها و کلمات بر بلورهای موادی همچون آب، قلع و نبات به نتایج جدیدی دست یافته و با ارائه آنها در جشنواره جوان خوارزمی برنده شده است.
  آنچه در پی می‌آید، چکیده تحقیق بیطرف در این زمینه است: این پروژه به بررسی تاثیر انواع صدا و نوشته بر ریزساختار و درشت ساختار مواد پرداخته و ضمن اشاره به اثر عوامل مذکور بر ساختار مواد در حالت مایع، تاثیر آن را در ساختار حالت جامد مواد مختلف مانند یخ، آلیاژ قلع، جیوه، نبات و سولفات مس نشان می‌دهد. دانه‌بندی مواد وقتی در حالت مایع در معرض صدای دلنشین، موسیقی آرام و نوشته با مفاهیم خوب قرار می‌گیرد، حالت منظم و در مقابل صدای ناهنجار، موسیقی تند یا نوشته با مفاهیم بد حالت نامنظم و در معرض آهنگ مذهبی (صوت قرآن) و نوشته‌های مذهبی منظم‌ترین حالت خود را به دست می‌آورد.
  طبق بررسی های انجام شده بر روی نتایج آزمایشات مربوط به نوشته می توان به این نتیجه رسید که احساسات شخص نویسنده، عامل انتقال این تاثیرات بوده و نتایج این آزمایش به استنادات قرآنی بسیار نزدیک است.
  مواد در حالت مایع تحت تاثیر موسیقی و نیز عقاید و احساسات اشخاصی که با آنها سر و کار دارند بوده و به عبارتی تحت تاثیرصداها و محیط اطراف خود هستند.لذا از بررسی شکل ساختار مواد می توان به سرگذشت آنها پی برد.
  - ساختار مواد بسته به نوع صدا، مفهوم نوشته و یا احساسات فرد نویسنده می تواند تغییرکند.
  - مواد موجود در دنیا دارای شعور ذاتی بوده و این موضوع در آیات متعددی از قرآن کریم تأیید شده است.
  - حجم بدن انسان را آب تشکیل می دهد.با توجه به تاثیر موسیقی بر ساختار و در نتیجه خواص آب می توان نتیجه گیری نمود که انواع صدا می توانند اثرات متفاوتی را بر انسان به جای گذارند.این موضوع با آیه شماره 65 سوره یس قرآن کریم که حاکی از شهادت اعضا و جوارح بدن انسان در روز قیامت می باشد مطابقت دارد.در ضمن شاید بتوان یکی از دلایل حرام بودن گوش کردن به موسیقی غنادار را در این مسئله دانست.
  - با توجه به اینکه تغییر خواص مختلف مواد ازجمله خواص شیمیایی، مکانیکی، فیزیکی و الکتریکی ناشی از تغییر ساختار مواد می باشد لذا می توان از صدا و یا نوشته مناسب برای تغییر خواص مواد استفاده نمود که صرفه اقتصادی بالایی دارد.
  برای مثال همگن کردن ساختار سیم قلع برای مناسب‌تر شدن رفتار در مقابل عبور جریان الکتریکی و رشد بیشتر نبات و ریز کردن دانه های فلزات که سبب محکم شدن آنان می شود.بدیهی است دامنه این پژوهش بسیار گسترده خواهد بود و مناسب با پیشرفت بشر و استفاده از سیستم‌های پیشرفته اندازه گیری بسیار دقیق و بسیار حساس می توان به بخش های دیگری از رموز خلقت و ویژگی‌های کائنات هم پی برد.

   

  • دانشمندان در یک مطالعه جدید به اطلاعات مفیدی در مورد روشی که گیاهان به کمک آن مولکول آب را به اتمهای هیدروژن و اکسیژن تجزیه می کنند , دست یافتند.

  به گزارش خبرگزاری رویترز از واشینگتن , یک گروه از دانشمندان کالج سلطنتی انگلستان در لندن و موسسه علوم و فناوری ژاپن در « یوکوهاما » موفق شدند تصاویر بسیار باارزشی از ساختمان بخشهایی از گیاهان تهیه کنند که مولکول آب را به هیدروژن و اکسیژن تجزیه می کنند.
  محققان در این مطالعه از پرتوهای اشعه « ایکس » با تفکیک پذیری بالا که در علم بلورشناسی از آن استفاده می شود , برای تصویربرداری از ساختاری در گیاهان استفاده کردند که قادر است در هر مولکول آب , دو اتم هیدروژن را از اتم اکسیژن جدا کند.
  تحقیقات قبلی دانشمندان نشان داده بود که فرایند فوق در یک ساختار کاتالیزوری از گیاهان متشکل از چهار اتم عنصر منگنز انجام می شود.
  در این مطالعه مشخص شد که سه اتم از میان این چهار اتم منگنز به علاوه یک اتم کلسیم و چهار اتم اکسیژن یک ساختار اتمی مکعبی شکل را بوجود می آورند که ساختار کاتالیزوری فوق را در وضعیت پایدار نگاه می دارند.
  به گفته دانشمندان , اکسیژنی که در فرایند فوق تولید می شود در حقیقت بخشی از هوایی است که ما تنفس می کنیم و ترکیبات مورد نیاز لایه ازن که جاندران کره زمین را در برابر پرتوهای فرابنفش محافظت می کند نیز در همین فرایند تولید می شوند.
  به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی , محققان عقیده دارند که هیدروژن موجود در آب می تواند در آینده به عنوان یکی از مهمترین منابع انرژی انسانها مطرح شود.
  هیدروژن موجود در مولکولهای آب بر خلاف سوختهای فسیلی از بازدهی بالا و آلودگی اندک برخوردار است .
  آب همواره به عنوان یک منبع مهم هیدروژن تلقی شده است , اما تاکنون تنها راه جداسازی هیدروژن از مولکول آب , استفاده از فرایند الکترولیز بوده که تولید انرژی با این روش ده برابر گرانتر از استفاده از گاز طبیعی و سه برابر گرانتر از استفاده از بنزین است .

   

  • ایموتو» به تفاوت‌های جالب‌توجهی در ساختار کریستالی آب دست یافته است که از منابع گوناگون و شرایط مختلف در روی کره زمین تهیه شده‌اند. آبی که از نخستین محل خود از کوه جاری می‌شود و چشمه‌هایی که جاری هستند، طرح‌های هندسی بسیار زیبایی از الگوهای کریستالی‌شده خود ارائه می‌دهند. آب آلوده و سمی که از نواحی پرجمعیت و صنعتی به دست آمده است و آب راکد کوله‌های آب و سدهای ذخیره، به صراحت ساختارهای کریستالی تغییریافته و برحسب اتفاق شکل‌گرفته آب را نشان می‌دهد.

  بنابراین، با توجه به عمومیت موسیقی درمانی، «ایموتو» تصمیم گرفت ببیند، موسیقی چه اثراتی بر شکل‌گیری ساختار آب دارد. او آب مقطر را ساعت‌ها بین دو نفر که در حال صحبت کردن بودند، قرار داد و سپس از کریستال‌های آن آب، پس از انجماد،‌ عکسبرداری کرد
  آب به صورتی زنده و تأثیرپذیر به هر یک از احساسات و اندیشه‌هایمان پاسخ می‌دهد. کاملا روشن است که آب به آسانی، ارتعاشات و انرژی محیطش را به خود می‌گیرد و جذب می‌کند؛ خواه آلوده، سمی یا راکد و کهنه باشد. کار غیرعادی «ایموتو»، نمایشی پرهیبت است و ابزاری قدرتمند که می‌تواند، درک ما را از خودمان و جهانی که در آن زندگی می‌کنیم، برای همیشه تغییر دهد. هم‌اکنون مدرک قوی و محکمی داریم که می‌توانیم به طور مثبت، خود و سیاره خود را با انتخاب افکاری که برای اندیشیدن برمی‌گزینیم و راه‌هایی که این افکار را به فعلیت می‌رساند درمان نموده تغییر شکل دهیم.

   

  • 4-الحیاة با ترجمه احمد آرام ج‏3 21 سر آغاز ..... ص : 19
  • «العدل حیاة الأحکام - با اقامه عدل است که احکام دین زنده مى‏ماند (و مورد عمل قرار مى‏گیرد)».
  • الحیاة با ترجمه احمد آرام ج‏3 21 سر آغاز ..... ص : 19
  • از مهمترین هدفهاى اجتماعى- انسانى پیامبران «ص» و انگیزه‏هاى بعثت آنان و آوردن شرایع الهى، آن است که مردمان قسط و عدل را بر پاى دارند لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمِیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ - ما پیامبران خویش را با آیات آشکار فرستادیم، و با ایشان کتاب و میزان فرود آوردیم، تا مردمان عدالت را بر پاى دارند
  • درر الأخبار با ترجمه ترجمه‏فارسى 363 تاریخ امام موسى بن جعفر علیه السلام منتخبات جزء چهل و هشتم«6 حدیث» ..... ص : 359
  • «و خیر الامور اوساطها» بهترین کارها همان است که تعادل را حفظ کنند و به میانه روى نزدیک باشند.
  • آداب معاشرت-ترجمه جلد شانزدهم بحار الانوار ج‏2 27 اخبار باب ..... ص : 21
  • کافى: بسندش تا امام ششم (ع) فرمود: عدل شیرینتر است از آبى که به تشنه کام رسد، چه اندازه عدل گسترده و آرام بخش است گرچه کم باشد.
  • بحار الانوار-ترجمه جلد 67 و 68 ج‏2 365 اخبار ..... ص : 365
  • گفته شده که حسن خلق در اثر مراعات تعادل و حد وسط داشتن بین افراط و تفریط در قوه شهویه و غضبیه بدست مى‏آید و حسن خلق از این راهها بدست مى‏آید
  • از ابو عبد اللَّه محمد بن شاذان بن عثمان بن احمد بروازى از ابو على محمد بن محمد بن حارث بن سفیان سمرقندى از صالح بن سعید ترمذى از عبد المنعم بن ادریس از وهب بن منبه، نقل کرده که گفته: من در تورات چگونگى آفرینش آدم علیه السلام را یافتم که خداوند هنگام خلق و ابداع او چکار کرده. خداوند در تورات فرموده: من آدم را آفریدم و جسد او را از چهار چیز ترکیب دادم.
  • بعد هم همان چهار چیز را در اجساد همه انسانهایى که وارث آدم هستند، گذاردم که اجساد آنها روى همان چهار چیز تا روز قیامت رشد و نمو مى‏کند. هنگامى که جسد آدم را آفریدم، از آب و خاک و آتش و باد ترکیب دادم. یعنى نخست آب و خاک را با هم مخلوط نمودم و بعد هم در آن جسد، نفس و روح آفریدم.
  • پس خشکى جسد انسان از خاک و رطوبتش از آب و حرارتش از جانب نفس و برودتش از روح مى‏باشد. بعد هم در جسد چهار نوع قرار دادم که آنها اساس جسد را تشکیل مى‏دهند و قوام جسد با آنها با اجازه من مى‏باشد و جسد فقط بوسیله آن چهار نوع قوام دارد و هر کدام از آنها هم قوامشان با سه نوع دیگر مى‏باشد و آن چهار نوع عبارتند از:
  • طبیعت سوداى تلخ و صفراى تلخ و خون و بلغم. بعد هم هر کدام از اینها را براى دیگران قرار دادم. یعنى جاى یبوست را در سوداى تلخ قرار دادم (یعنى جسد آدمى بواسطه عمل سودا، یبوست پیدا مى‏کند) و رطوبت را هم در صفراى تلخ قرار دادم و حرارت را در خون و برودت را در بلغم. پس هر وقت در جسد، این چهار نوع به حال تعادل باشند و نسبت هر کدام از آنها به جسد یک چهارم باشد، نه کم و زیاد، صحت آن مزاج کامل است و اگر یکى از آن چهار عنصر نسبت به دیگرى زیادتر شود و بر آن سه عنصر دیگر غلبه کند، بدن بیمار مى‏گردد. و هر قدر آن عنصر زیادتر شود، بیمارى هم افزایش مى‏یابد و اگر یکى از آن عناصر چهارگانه کمتر از عناصر دیگر باشد و به طورى ضعیف باشد که نتواند عمل خود را انجام دهد، باز سلامتى جسد به هم مى‏خورد.
  • الحدیت-روایات تربیتى ج‏2 88 رشد بدن انسان ..... ص : 86
  • مفضّل از امام صادق علیه السّلام درخواست کرد در اطراف رشد بدن انسان در ادوار مختلف زندگى تا رسیدن بحدّ بلوغ و کمال نهائى خود بیانى فرماید. امام علیه السّلام فرمود مراحل اولیه رشد در رحم مادر است، در آنجائى که چشمى او را نمى‏بیند و دست کسى بوى نمیرسد پرورش مى‏یابد تا بصورت انسان معتدلى متولّد شود، انسانى که واجد تمام لوازم و سرمایه‏هاى زندگى است، انسانى که داراى احشاء و اعضاء عوامل حیات است، و ساخته شده از مجموع استخوان، گوشت، پیه مغز، پى، رگ، و غضروف. موقعى که متولّد مى‏شود باز هم در راه رشد و نموّ است، رشد همگانى، رشد همه جانبه و عمومى. تمام اعضاء نموّ مى‏کنند در حالى که شکل انسانى و توازن اندام همواره ثابت و برقرار است، مجموعه بدن با تعادل پیش میرود و دچار زیاده و نقصان ناموزون‏ نمى‏شود، تا سرانجام برشد نهائى خود برسد، آیا بوجود آمدن آن همه اعضاء مختلف و گوناگون و همچنین رشد موزون و تکامل معتدل آنها، از چه منشأى جز تدبیر لطیف و حکیمانه الهى ممکن است سرچشمه بگیرد
  • خداوند در مورد خلقت انسان بفرشتگان فرمود:
  • فَإِذا سَوَّیْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی فَقَعُوا لَهُ ساجِدِینَ - وقتى موازنه و تعادل ساختمانى آدم را برقرار نمودم و از روح خودم در او دمیدم سجده‏اش کنید. تسویه و تعادل مخصوص ساختمان انسان نیست، کلیه موجودات جهان خلقت از نعمت اعتدال و موازنه برخوردارند. خداوند در باره خلقت کیهان با عظمت فرموده است: رَفَعَ سَمْکَها فَسَوَّاها. «2»
  • (2) آسمانها با موازنه و تعادل بر پا شده است. در باره نبات زمین فرموده است: وَ أَنْبَتْنا فِیها مِنْ کُلِّ شَیْ‏ءٍ مَوْزُونٍ - گیاهان با موازنه و تعادل کامل در زمین میرویند،
  • الحدیت-روایات تربیتى ج‏2 232 تضاد و نظم جهان ..... ص : 231
  • تضاد و نظم جهان‏
  • قال علىّ علیه السّلام: ضادّ النّور بالظّلمة و الوضوح بالبهمة و الجمود بالبلل و الحرور بالصّرد مؤلّف بین متعادیاتها، مقارن بین متبایناتها، مقرّب بین متباعداتها، مفرّق بین متدانیاتها.
  • (1) على علیه السّلام فرموده: این خداوند است که نور را ضد ظلمت و آشکار را ضد پنهان و خشکى را ضد رطوبت و گرمى را ضد سردى قرار داده است. او است که بین اضداد همبستگى بوجود آورده و بین ناسازگارها تقارن ایجاد کرده است، دورها را بهم نزدیک و نزدیک‏ها را از هم دور ساخته است.
  • قال علىّ علیه السّلام: من استصلح الاضداد بلغ المراد .
  • على علیه السّلام فرموده است: کسى که بر اضداد غلبه کند و آنها را با هم سازگار نماید بمراد خویش نائل میگردد.
  • پروردگار توانا با اراده حکیمانه خود بین نیروهاى متضاد جهان، تعادل و موازنه ایجاد کرده است و موجودات متخالف عالم را با هم هم‏آهنگ ساخته و مکمّل یک دیگر قرار داده است و در پرتو آن به جهان با عظمت سازمان بخشیده و نظام حکیمانه آن را استوار ساخته است:
  • قال علىّ علیه السّلام: فاقام من الاشیاء اودها و نهج حدودها و لاءم بقدرته بین متضادّها و وصل اسباب قرائنها
  • (2) على علیه السّلام فرموده: خداوند اعوجاج و کجى اشیاء را راست گردانید و حدودشان را واضح و روشن ساخت و بقدرت خود بین موجودات متضاد، سازگارى و التیام بوجود آورد و موجبات پیوستگى و تقارنشان را فراهم ساخت.
  • جهاد النفس وسائل الشیعة-ترجمه افراسیابى، ص: 163
  • امام صادق علیه السّلام فرمود: عدل از آب گوارایى که تشنه به آن بر خورد مى‏کند شیرین‏تر است، چه فراخ و گسترده است عدالت زمانى که جانب انصاف و تعادل در آن رعایت شود اگر چه کم باشد.
  • - امام صادق علیه السّلام فرمود: عدل شیرین‏تر از عسل و نرم‏تر از کف و خوشبوتر از مشک است.
  • - امام صادق علیه السّلام فرمود: به راستى که خداوند براى کسى که به او سلطنتى بخشیده است سر آمد و مدّت معیّنى از شبها و روزها و سالها و ماهها قرار داده است پس اگر آنان در بین مردم به عدل رفتار کنند خداوند به فرشته‏اى که گرداننده روزگار است دستور مى‏دهد که کندتر بگرداند تا روزها و شبها و سالها و ماههاى آنان طولانى شود. و اگر به مردم ستم کنند و به عدالت رفتار نکنند خداوند آن فرشته‏اش را امر مى‏کند که در گرداندن شتاب کند پس شبها و روزها و سالها و ماههایشان کوتاه مى‏شود و خداوند عزّ و جلّ آن شبها و ماههایى را که براى آنان مقدّر فرموده به اتمام مى‏رساند.
  • 5- دربحارالانوارجلد62صفحه 172 امده که در هبوط حضرت ادم(ع)به زمین خداوند تبارک وتعالی او را از اگاهی به همه چیز برخوردار ساخت از جمله علم طب ونجوم(درواقع بعد ازخداوند منان ، اولین طبیب حضرت ادم(ع)بوده است.
  • توجه به این نکته که کمترین حد معرفت امام، اطاعت محض از ایشان بوده لذا توجه به مفهوم زیارت جامعه کبیره و...جایگاه و نقش ابعادی امام ، در تمام شئون زندگی و بویژه حوزه سلامت ، تلاش همه جانبه ما را ، در جهت توجه وارتقاءسطح معرفت خود وجامعه اسلامی مان را میطلبد.
  • در موقعیت های مختلف ائمه خود را طبیب الاطباء نامیده و بسیاری از فرمایشات آنها در مراکز تحقیقاتی خارج از این مرز و بوم با صرف هزینه های میلیاردی در حال تحقیق و بررسی می باشد چرا که بیش از 12000روایت طبی از معصومین بدستمان رسیده است.
  • عیسى علیه السّلام در أیّام که زمینگیرى و أنواع بیمارى که مردمان را احتیاج بطبیب و معالج بسیار بود مبعوث گردید و با آیات معجزات از نزد حضرت خالق البریّات بآن مرض و زمانات آمد که در نزد ایشان مثل آن بى‏شبهه و گمان نبود و زیاده بر معالجان أهل آن زمان احیاء أموات و ابراى أکمه کور مادر زاد و ابراء أبرص باذن اللَّه تعالى و تقدّس مینمود و بآن وسیله اثبات حجّت خود بر آن جماعت و بهر کس فرمود.
  • حال می بایست علت انحطا ط و زمینه های ضعف وعلل رکود وانحطا ط تمدن اسلامی را پس از آنهمه پیشرفت درعرصه های علمی در زمان امام محمد باقر(ع) وامام جعفر صادق(ع) راهرچندبه اختصاربررسی نماییم (تعدادی از ان به شرح ذیل میباشد)
  • 1-علل بیرونی : شامل جنگها(صلیبی - مغولان و...)و تعصبات اروپائیان و رنج آنها ازتسلط علمی شرق بر غرب: رویکرد تحقیق وپژوهش در غرب هرچند به روش ازمون وخطا و سرقتهای علمی غرب از شرق و تغیییر الفاظ وواژه ها وثبت ان به نام خود و..
  • 2- علل درونی :الف)استبداد- ب)دنیا گرایی ودورشدن ازاسلام راستین حکومتها - ج) به وجودآمدن جریا نهای عقلی وعقل گریز ومتحجر در جهان اسلام
  • سرزنش ومحکوم نمودن علوم وتکنولوژی نوین بااین تصورکه این علوم دارای گرایش های دین ستیزانه اند که خودموجب جدایی حقیقی بین حوزه ودانشگاه گردید.
  • د)نهی ازورودبه عرصه شناخت ماهیت ومفاهیم پایه طب اسلامی بااین تصورکه آنهامفاهیمی فلسفی وحتی بعنوان پاشنه آشیل این طب به حساب می ایند.
  • -ابوعلی سینا در خصوص کارایی طب سنتی چنین بیان میکندکه طبیب میبایداین مفاهیم(ارکان ومزاج واخلاط..را به صورت ذهنی تصور کند ووجودش را تصدیق نماید چرا که این مفاهیم بعنوان بنیان برای او قرارداده شده و او میباید از این بنیانگذاری ذهنی تبعیت نمایدواشتباه می کند انکه در مورد ماهیت ومقدار وچطور وکجا سئوال میکند وبه هیچ جا نمی رسد چرا که عناصر چهار گانه پیش فرض فلسفی هستند.{اگر بیاییم وتحقیق وازمایش در مورد عناصر واخلاط وماهیت مزاج انجام دهیم به هیچ جا نمی رسیم)

  این مقاله نذر اهل بیت عصمت وطهارت میباشد واستفاده از ان در مسیر اشاعه معارف حقه این عزیزان بلامانع میباشد.

 

786

 

لطفا به مقاله زیر تنها به صورت یک عیده ونظر شخصی توجه شود:

لزوم تدوین برگ شرح حال جامع وکاربردی

مقدمه:امروزه زحمات زیادی توسط تمامی عزیزان معتقد به طب سنتی(که در اصل میبایست نام این طب را طب انبیاء الهی ودرادامه وتکمیل ان طب معصومین (ع)نامید ، چراکه اول طبیب عالم امکان ، درزمان هبوط خلیفه اول خود برزمین ، یکی از علومی را که به او آموخت ، علم طب بودوانچه برخلاف رای ونظر انان باشد زایده تفکر واندیشه ناقص ما میباشدکه انشاءالله با تفکر اشاعه فرهنگ طب اسلامی سعی نمائیم این طب را نیز از حالت التقاطی  ان رهایی بخشیم)در سراسر کشور انجام میشود ، اما آنچه برهمگان مشهود است خلا وجود برگ شرح حالی جامع وکامل در این خصوص میباشد.
بحث:اکنون برگ شرح حال تهیه شده که چند سال در جهت راستی آزمایی آن با کمک تمامی برگ شرح حال های موجود وباهمکاری اعضای اتحادیه گیاهان دارویی واساتید گرامی... ، هدیه ای است به تمامی علاقه مندان وپژوهشگران محترم ،تا نه تنها با ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از بیماران سعی در پرکردن خلاء موجود نموده ، بلکه حتی پا را فراتر گذارده وباتوجه به توانایی متخصصین رشته کامپیوترکشورمان (برادرگرامی جناب آقای مهندس هاشمی) ، سعی در طراحی سیستم خبره جھت طبقه بندی بیماران و شناسایی بیماریھا و تشخیص طبیعت ومزاج بیماران  مطابق اصول  پایه طب سنتی ایران  نمود.
تعدادی از سئوالات مطرح شده(از کلیه محققین محترم تقاضامند است تا مارا دراین زمینه راهنمایی فرمایند)
علامت اختصاری به کار رفته : د = دموی س: سودا ب : بلغم ص :صفرا
ضعف و بی حسی تمام بدن ب
 خمیازه زیاد د
چرت زدن و کش آمدن بدن د
خستگی س
عطش نسبی د
عطش شدید ص
تمایل کم به آب س در صورت مصرف تمایل به آب معمولی س به آب گرم
ب شور
عدم تمایل به آب ( تشنه نشدن ) ب
ملالت و ماندگی بدون دلیل د
 زود خسته شدن ولی با طاقت زیاد س
پر انرژی، فعال متوسط د شدید ص
21 . تمایل به ھوای زمستان (عدم تحمل گرما) ص
22 . تمایل به ھوای پاییز د
23 . تمایل به ھوای تابستان ( عدم تحمل سرما) ب
24 . تمایل به ھوای بھار س
تمایل به رفتن به حمام( ) بیزار از حمام رفتن ( )تمایل حمام با آب داغ ( ) )تمایل حمام با آب
سرد()تحمل لباس تنگ را ندارد()خیلی زود به زود سرما می خورد( )
تمایل به خوردن غذاھای شور()تمایل به خوردن غذاھای شیرین()تمایل به خوردن غذاھای
تند()تمایل به خوردن غذاھای ترش())
گر گرفتگی()
دردھای پراکنده()سرگردان()
لرز بدن( ) در اثر عصبانیت( ) در اثر اضطراب( ) در اثر ھیجانات احساسی( ) بعد از فعالیت
بدنی( ) بعد از ترس( )

احساس ضعف() صبحھا()بعد از نزدیکی جنسی( ) بعد از غذا خوردن( ) بعد از یک فعالیت
کم( ) در ھوای گرم( ) در اثر گرسنگی( ) اثر کار فکری زیاد( ) موقع برخاستن از جا( ) بعد از
عصبانیت()
تمایل به ھوای ابری و مه آلود ( ) تنفر ازھوای بارانی( )
مجذوب نشدن س
خواب زیاد و سنگین صبحگاھی د
احساس بختک د
خواب کم ص
خواب چیزھای زرد و آتش و تصور در حمام و یا زیر آفتاب بودن ص
خواب جنگ و ستیز ص
 بی خوابی ، افکار فراوان قبل از خواب س
کابوس ( خواب چیزھای ترسناک) س
خواب دود و خرابیھا س
خواب تاریکی و سیاھی س
خواب آشفته س
خواب چیزھای سفید و سرما و آب و برف و باران ب
 خواب آلودگی و عدم رضایت از میزان خواب با توجه به خواب زیاد ب
 خواب سبک ب
جاری شدن آب دھان مخصوصاً ھنگام خواب ب
سائیدن دندان ھا بر ھم در خواب ب -س
طبیعت تند و آتشین (ص)
دائم در جنگ و ستیز با دیگران ص
بد خلق و تند وتیز( بد خلق) ص
زود از کوره در می رود و زود ھم آرام می گیرد ص
پرخاشگر ص س
لجباز و یک دنده و پافشاری در انجام کارھا س
خوش اخلاق د
آرام و منزوی ب
خونسرد و سازگار ب
مستعد شقاوت د
دوست داشتن تنھایی س
اندوه زیادو نگرانی س
وسواس - دو دل س
اھل ریسک د
میانه رو،محتاط و حسابگر س
ھمه سو نگر (دقت ھمه جانبه) س
تیزھوش و تیزبین س
اھل ریسک نمی باشد س -ب
حساس نبودن د
دودلی و ترس ازمرگ س
بی ثبات س
اھل سازش ب
ترس بدون سبب ( دلھره) س
خودخور ( عصبانیت بدون تظاھر خارجی عصبانیت در عین حال سکوت کردن) ب
فکر و خیال فراوان و منفی (افکار شھوانی(د
سوء ظن س
پر حرف ص
انتقام جووکینه توز س

مقید به اصول، منظم و حساس
گاه پر جرِأت و گاه آرام ص
گاه با اراده، گاه بر عکس ص
اعتماد به نفس د
بلند پرواز د

دقت زیاد ب
بی اراده و متأثر از دیگران ب
واقع گرا ( منطقی و عاقل) ب
بی انظباط د
سخاوتمند د
تنوع طلب و عدم تمایل به کار تکراری د

آینده نگر و خیالباف ص
حاضر به جواب و باھوش ص
گاھی سخاوتمند ص
تمایل مقطعی به امورمعنوی ص
تمایل به معنویت س
تمایل به انجام امور خیر و مسائل معنوی د
اھل عشق و محبت د
استعداد شاعری و خواندن آواز د
تمایل به ادبیات و موسیقی د

تمایل به مسائل فنی و حسابگری س
تجارت پیشه ب
علاقه به علوم عقلی و ریاضیات ب
راه پیمایی بدون اراده ص
گاه عاشق ، گاه فارغ ص

نگرانی و سوال فراوان در مورد بیماری خود س
کنجکاو س
علاقه به تحقیق و پژوھش د
گذشته نگر ب
ترس از آینده ب -س

راحت و بی قید به اکثر مسائل ب -د
جسور د
خوش بین د
خنده به ھر موضوع جزئی د
شجاع د
با نشاط د
دیر عصبانی شده و دیر ھم آرام می شود د
خوش مشرب و اجتماعی د
نا امیدی س
مدیریت عالی ص
محافظه کار ب
افکار خودکشی س
ھذیان س

کندی حواس و ذھن ب
ضعف حافظه ب

سنگینی چشم د
خمیازه د
چرت زدن و کش آمدن بدن د
 کسالت و بی حالی و سستی بدون علت د

سوزن ، سوزن شدن اندام ص
 عصبی شدن زیاد ص
شکایات مربوط به اعصاب و روان مثل افسردگی ، وسواس ، ترس و... س
سوزش سر دل س
بدبوئی دھان س
سنگینی زبان ب
ضعف و بی حالی ب
 درد استخوان و مفاصل ب
سوء ھاضمه ب
نفخ شکم ب
آروغ ترش ب
وبینی صورت و دھان
چھره تافته ( سخی و بر افروختگی صورت) د
لب پر خون د
سرخی زبان د

 جوشھای سرخ رنگ ( آکنه) د
- زردی چھره ص
رنگ پریده ، سفیدی صورت ب
زردی بار زبان ص
چھره ی سبزه س
خشکی زبان ص ،س
 لکه ھای قھوه ای ص
بی طراوتی رنگ صورت ص،س
پدید آمدن بھق سیاه س
 زبان باردار سفید و مرطوب ب
سیاھی حاشیه زبان س
 ترشحات پشت حلق ب

بی مزگی طعم دھان ب
شیرینی طعم دھان د
 تلخی طعم دھان ص

طعم ترش دھان ب
 خشکی دھان ص
بزاق زیاد و لزج ب
بزاق کم س،ص
 آب آمدن از دھان ب

 پرخونی دھان ( خون آمدن بن دھان) د

پف الودگی چھره ب

قرمزی رنگ چشم د
سنگینی حدقه چشم د
زردی چشم ص
پف آلودگی زیرچشم بخصوص صبحھا ب
ھاله سیاه زیرچشم س
گودی زیرچشم(فرورفتن چشم) ص
کدربودن رنگ چشم س
سفیدوبی فروغی چشم ب
لک سفید چشم ب

خون آمدن ازبینی د

ترشح کم وخشکی بینی ص
ترشحات فراون ورقیق بینی ب
مو
موی سروبدن زیاد س
سیاھی ثابت موی سر س
سرعت کم رشد موی سر ب
سرعت زیاد رشد موی سر د
سفیدی زودرس موی سر ب
ضخیم بودن مو د

نازک ب
سرخی رنگ ادرار د
غلیظی ادرار د
پررنگی ادرار د
زردی بیش از حد ص
ادرار آتشی ورقیق ص
سبزی وسیاھی رنگ ادرار س
سوزش ادرار س
بی رنگی ورقیقی ادرار
سپیدی رنگ ادرار ب
بی رنگ وغلیظ ب
...
...
وانچه شما خواسته بودید....

1 - توان جنسی متغیر ، میل جنسی زیاد ص
2 - توان جنسی کم ، میل جنسی زیاد س
3 - میل و توان جنسی زیاد د
4 - میل و توان جنسی کم ب
اندام ھای بدن:
تنومند -چاقی ودرشتی اندام د -ب
اندام متوسط -لاغری وباریکی وخشکی اندام ص -س
ماھیچه ای وپھن د
لاغروماھیچه ای ص
سطبر واستخوانی س
پھن وچربی دار(چاق وسستی اندام) ب
درد مفاصل ب
سنگینی اندام ب
شلی اندام ب
درد پشت کمر وگردن ب
دردپا ب
درد زانوی پا ب
نقرس ب
فلج ب
احساس خشکی مفاصل ص
دست وپای درشت د
لاغری قفسه سینه وعضلات کوچک س
سوزن سوزن شدن اندام ص
احساس ضربان در اندامھا د
قلب و عروق:
رگھای مشخص ص
رگھای نامشخص ب
آریتمی(نبض متفاوت) ب
...
...
...
برخی از خصوصیات این طرح بطور خلاصه عبارتند از:
1 - ورودی این سیستم شرح حال بالینی و معاینات پزشکی خواھد بود که
بصورت پرسشھایی از مراجعین بیمار سوال می گردد که جواب آن می
تواند بلی خیر و تاحدوی باشد (
2 - قواعد استنتاج با استفاده از اجماع نظرات خبرگان این رشته و با توجه به
ورودی سیستم ، طراحی خواھد گردید که در آن بخش مھمی از دانش
تشخیصی طبیبان این رشته مستند گردد این دانش قابل ارتقاء و ترمیم و
تکمیل خواھد بود
3 - مھمترین خروجی این سیستم شناخت طبع و مزاج بیماران با توجه به
قواعد طراحی شده در ردیف 2 می باشد(طبع کلی و طبع جزئی) که بنا به
این تشخیص درمان طبیعی نیز پیشنھاد می گردد (فاز اول طراحی
سیستم در اینجا به اتمام می رسد
در فاز اول مدل بصورت ساختاری بوده و
دانش موجود بصورت مجموعه ای از
اگر....آنگاه ..... مستند خواھد شد
یاد آوری:نوع مدل سیستم خبره می تواند ساختاری و یا رفتاری باشد اگر مدل ساختاری باشد
قواعد استنتاج توسط خبرگان طراحی و به سیستم داده می شود(اجماع خبرگان) و اگر مدل
رفتاری طراحی گردد می توان با ورودیھای تصادفی و خروجیھای مشاھده شده (واقعیت مشاھده
شده) خود سیستم قواعد استناج را پیدا کرده و براساس ان با ورودیھای جدید به خروجیھایی
ھای مبتنی بر قواعد دریافتی ، دسترسی پیدا نمود که دراین حالت می بایست داده ھای زیادی
وجود داشته باشد
4 - در فاز دوم طراحی سیستم خبره اطلاعات بیماران بصورت پویا یکپارچه
وارد سیستم و ذخیره خواھد گردید و پس از اینکه داده ھا به تعداد زیادی
جھت پیدا کردن ارتباط و کشف DATA MINING رسید از قواعد داده کاوی
الگوی منطقی بین طبع و مزاج بیماران از دیدگاه طب سنتی با بیماریھای
عارضه در طب جدید استفاده می گردد در واقع در این روش کشف دانش
مبتنی بر ارتباط طب قدیم و جدید محقق خواھد گردید
به عنوان نمونه در این زمینه مثالی زده میشود (هرچند که در طراحی نرم افزار فوق ،میزان ورودی وخروجی ان بیش از ان است که حتی تصور نمود وفقط  برای تبیین موضوع این مثال ساده زده میشود ونرم افزار ان هم زمیمه همین مقاله است)
این مدل ساده بر مبنای تئوری طراحی سیستم های خبره با استفاده از پوسته های مبتنی بر قانون برای تشخیص طبع و مزاج در طب
سنتی ارائه می نماید . این مدل سه مرحله دارد :
اولین مرحله متغیر های ورودی و خروجی بر اساس نظرات خبرگان بدست می آید . ورودی های این مدل در مرحله آزمایشی و خلاصه شده عبارتند از :
ریخت شناسی یا تیپ بدن TYPE
میل جنسیdesire و توان جنسی sexual ability و خروجی آن عبارت است از طبع دموی  sanguine ، طبع صفراوی cholerice ، طبع سودائی SEDIMEN، طبع بلغمی phlegw .
در مرحله دوم قوانین استنتاج که بصورت قوانین اگر .... آنگاه ، با توجه به نظر خبرگان تدوین می گردد.
در مرحله سوم قوانین وارد نرم افزار گردیده و برنامه نویسی می گردد. کلیه قوانین در قالب برنامه VP پیاده سازی و اجرا شده است .

مدلسازی : به منظور تدوین سیستم خبره در خصوص تعیین طبع و مزاج در طب سنتی مدلی طراحی گردیده است که نمای کلی مدل مفهومی آن به صورت زیر می باشد :

 58mnz4qrnwxppq89gknb.jpg

2-1 تعیین متغیرهای ورودی و خروجی:مهترین متغیرهای خروجی در طب سنتی انواع طبع و مزاج در انسان می باشد که شرح آن در بالا گذشت متغیرهای مهم ورودی نیز عبارتند از :

الف متغیرهای عمومی :

سن جنس قد وزن تاهل سابقه قبلی بیماری سابقه قبلی مصرف دارو  سابقه عمل جراحی مصرف سیگار و مشروبات الکلی محیط زندگی و شغلی

ب متغیرهای اختصاصی:1- تیپ و شکل بدن 2- میل جنسی 3- توان جنسی 4 – معاینه زبان(بار و رنگ) 5- نبض 6- میزان چالاکی 7 – طعم دهان 8 رنگ چهره 9- بوی دهان 10- میزان موی بدن 11 رنگ مو 12- میزان خواب 13- میزان گرمی پوست 14- میزان نرمی پوست 15- میزان ضخیم بودن مو 16- رنگ ادرار

2-2- تدوین قوانین استنتاج: قوانین استنتاج از افراد خبره اکتساب می گردد که فعلا به جهت محدودیت زمانی و سادگی مساله متغیرهای ورود ی و خروجی این مدلسازی مطابق شکل می باشد

 1bqnvpn9ixvhbxoqsow.jpg

 

جدول تصمیم گیری تشخیص طبع

  c4zi8h0fne4gzaygt.jpg

 

 

 

اجرای برنامه با VP

این برنامه با سه ورودی مهم گزینشی (که متغیر توان جنسی خود متاثر از دو متغیر دیگر می باشد) و چهار خروجی شامل 1- طبع دموی 2- طبع صفراوی 3- طبع بلغمی 4- طعم سودایی در محیط نرم افزار vp مطابق ذیل  درهجده قانون و چهار پرسش کد نویسی و اجرا گردید (فایل اجرایی و برنامه به پیوست الصاق شده است) 

RUNTIME;

ENDOFF;

BKCOLOR = 1;

 

ACTIONS

    MOUSEON

    COLOR = 15

    DISPLAY"

              ________________________________________________

             |                                                |

             |                 WELCOME TO THE

                |

             |          diagnosis temperament SYSTEM                 |

             |                  |

         

                 desine by mehdi ghavam hashemi in 12/5/1388          |                             |

             |                                                |

             |      |for expert system course by dr jassbi

 

             |  information is used by dr farzad far and dr atar                                                  |

             |________________________________________________|

 

 

      Press any key to continue.~"

      CLS

     DISPLAY "Welcome to tempeament"

     FIND  temprament

     DISPLAY "diagnosis your temperament: {temprament}."

;

RULE 1

     IF TYPE = MP and

        desire = HIGH and

        TN = HIGH

     THEN temprament = sanguine;

 

RULE 2

     IF TYPE = ML and

        desire = HIGH and

        TN = MOT

     THEN temprament = cholerice;

 

RULE 3

   

     IF TYPE = SO and

        desire = HIGH and

        TN = LOW

     THEN temprament = sediment;

 

RULE 4

    

     IF TYPE = PC and

        desire = LOW and

        TN = LOW

     THEN temprament = phlegw;

 

 

RULE 5

   

     IF TYPE = MP and

        desire = HIGH and

        TN =LOW OR TN = MOT OR TN = UNKNOWN

     THEN temprament = CHECK;

 

RULE 6

   

     IF TYPE = MP OR TYPE = ML OR TYPE = SO and

        desire = LOW 

     THEN temprament = CHECK;

 

RULE 7

   

         IF TYPE = ML and

         desire = HIGH and 

         TN = HIGH  OR TN = LOW OR TN = UNKNOWN

     THEN temprament = CHECK;

 

RULE 8

    

     IF TYPE = SO and

        desire = HIGH and

        TN = HIGH OR TN = MOT OR TN = UNKNOWN

     THEN temprament = CHECK;

 

RULE 9

      IF TYPE = PC and

      desire = HIGH    

     THEN temprament = CHECK;

 

RULE 10

      IF TYPE = PC and

        desire = LOW and

        TV = HIGH OR TV = MOT OR TV = UNKNOWN

     THEN temprament = CHECK;

 

RULE 11

     IF ORGASMTIME = LONG and

        ERECTION = LONG

     THEN TN = HIGH;

 

RULE 12

     IF ORGASMTIME = LONG and

        ERECTION = M

     THEN TN = MOT;

 

RULE 13

     IF ORGASMTIME = M and

        ERECTION = LONG

     THEN TN = MOT;

 

RULE 14

     IF ORGASMTIME = M and

        ERECTION = M

     THEN TN = MOT;

 

RULE 15

     IF ORGASMTIME = LOW and

        ERECTION = LOW

     THEN TN = LOW;

 

RULE 16

     IF ORGASMTIME = LOW and

        ERECTION = LONG OR  ERECTION = M

     THEN TN = UNKNOWN;

 

RULE 17

     IF ORGASMTIME = M and

        ERECTION = LOW 

     THEN TN = UNKNOWN;

 

RULE 18

     IF ORGASMTIME = LONG and

        ERECTION = LOW 

     THEN TN = UNKNOWN;

 

ASK TYPE: "HOW IS TYPE?";

CHOICES TYPE: MP, ML,SO,PC;

ASK desire: "HOW IS desire?";

CHOICES desire: HIGH,LOW;

ASK ORGASMTIME: "WHAT IS ORGASM TIME?";

CHOICES ORGASMTIME: LONG, M ,LOW;

ASK ERECTION: "HOW IS ERACTION?";

CHOICES ERECTION: LONG, M ,LOW;

 

 

 

جهت اجرای برنامه پوشه vp  را باز نموده و روی فایل اجرایی vpx کلیک نمایید سپس عدد چهار در صفحه کلیدمطابق با consultرا فشار داده و با مکان نما فایل tempera را اجرانمایید سپس کلید شماره 2 مطابق با go را فشار داده و به سوالات برنامه پاسخ دهیدl

نتیجه گیری

هرمساله بنا به ماهیت خود قابل مدل سازی با ابزارهایی می باشد در مدل سازی این مساله با توجه به متغیرهایی مساله از نرم افزار vp استفاده گردید در این نوع مسایل تعداد قوانین کامل مساله از ضرب حالتهای هر متغیر حاصل می شود بنابراین با افزایش تعداد متغیرها و حالتهای متغیر قوانین افزایش زیادی خواهند کرد   متغیرهای بکار رفته در طب سنتی شامل سه دسته کلی می شوند:

1- متغیرهای غیر فازی بدون قابلیت تبدیل به فازی(مثل رنگ ادرارطعم دهان و ...

متغیرهای غیرفازی قابل تبدیل فازی

3- متغیرهای فازی

می توان همین مساله را با استفاده از متغیرهای نوع دوم و سوم بصورت فازی حل نمود همچنین می توان یک مدل هیبریدی ارایه داد که دران خروجی برنامه ای شبیه به vp متغیرهای ورودی غیر فازی را به متغیر فازی تبدیل نموده و سپس از آن در مدلسازی سیستم فازی به همراه متغیرهای فازی دیگر جهت ایجاد خروجیهای فازی دیگر استفاده نمود

نتیجه :اشکالی که به برگ شرح حال ذیل میتوان وارد نمود،تعداد زیاد سئوالات موجود درآن بوده که برای برون رفت از این مشکل لازم است ذکرشود که با بررسی  مراحل اخذ برگ شرح حال از بیماران در طب رایج مطابق منابع موجود،وظیفه داریم تا برای شناخت همه جانبه ابعاد بیماری ، حتی فراتر از برگ شرح حال های کنونی عمل نموده ونیز با طراحی سیستمهای الگوریتم ، سعی در کاهش تعداد سئوالات وهدفمند نمودن انان نموده وحتی برگ شرح حال های مختصرتر بنا برشرایط بیمار وپزشک نموده وهمچنین با طراحی سایتهای مرتبط وهوشمند،کلیه اطلاعات لازم را از بیماران اخذ نمود تا بتوانیم در ادامه مسیرو جلب اعتماد ورضایت بیمار،سعی دراخذاطلاعاتی از افرادنموده تاضمن تکمیل بانک اطلاعاتی جامع ، در مواردی که شیوه رفتارویا زندگی بیمار با اصل حفظ الصحه در تضادباشد، هما نجا اطلاعات صحیح لازم را به بیماراعطانموده تا انشاءالله در مهندسی اجتماعی صحیح  کشورمان نقشی هرچند اندک داشته باشیم.