زیبایی فرمایشات اهل بیت عصمت وطهارت(ع)-مفهوم علم طب در کلام معصوم-

 

زیبایی فرمایشات اهل بیت عصمت وطهارت(ع)-مفهوم علم طب در کلام معصوم-

علمی بودن وزیبایی فرمایشات اهل بیت علیه السلام

تلاشی در جهت فهم روایات باعقلی ناقص ودرک...

استاد راهنما:آیت الله سیدحسن ضیائی

 • بسم الله الرحمن الرحیم
 • مقدمه:
 • زیبایی کلام معصوم در جواب طبیبی که به توصیه دربارظالم منصور دوانیقی برای خدشه وارد نمودن به شخصیت ابعادی امام معصوم (ع)انگاه جلوه گر میگردد که می بینیم اصول پایه طب را بزبانی ساده وقابل فهم برای عموم مردم ، ولی در عین حال جامع وکامل بیان می نمایند ولازم است در همین مقدمه ، اصل این جریان تاریخی ، بیان گردیده تا پس از ان به نکات حائز اهمیت ان بپردازیم.
 • ربیع حاجب منصور دوانیقى گوید روزى حضرت صادق علیه السلام وارد مجلس منصور شد،طبیب هندى پیش منصور بود و کتابى در باره طب مى‏خواند. حضرت صادق علیه السلام براى شنیدن سخنان او سکوت کرد، وقتى طبیب هندى از خواندن فارغ شد روى به حضرت صادق علیه السلام نموده، گفت مایلى از اطلاعات من کسب کنى؟
 • وایشان فرمودند: آنچه خود دارم بهتر است از آنچه تو دارى.(1)
 • طبیب هندى گفت مگرشما چه دارید؟ امام (ع)پاسخ داد ،گرمى را با سردى و سردى را با گرمى و رطوبت را با خشکى و خشکى را با رطوبت معالجه مى‏نمایم و کار را تمام به خدا وامى‏گذارم و آنچه پیامبر اکرم(ص) فرموده است به کار مى‏برم که فرمود معده خانه درد است و پرهیز ، درمان هر درد ، و تن را به آنچه عادت کرده میباید عادت داد.
 • طبیب هندى گفت مگر علم طب غیر از این است؟ امام(ع) فرمود: خیال مى‏کنى من این مطالب را از کتاب‏هاى طب آموخته‏ام. گفت آرى.، فرمود نه بخدا اینها را دریافت نکردم مگر از خداى منزه از هر عیب، حال بگو بدانم من داناترم یا تو؟ طبیب هندى گفت بلکه من وامام صادق (ع) فرمود ند پس از تو پرسش کنم؟ گفت بپرس.
 • وپس از پرسشهایی چند که امام از ایشان میپرسد وعجز ایشان در پاسخ به انها ،جواب انرا به ان طبیب عرضه نموده تاجایی که درپایان طبیب هندی میپرسد این علم را از کجا آموخته‏اى؟ فرمود: من از اجداد خود استفاده کرده‏ام. آنها از رسول اکرم وایشان از جبرئیل وجبرائیل از خداى بزرگ که آفریننده اجساد و ارواح است. طبیب هندى گفت راست مى‏گوئى، من نیز شهادت مى‏دهم به یکتائى خدا و رسالت محمد مصطفى صلى الله علیه و آله و اینکه شما دانشمندترین فرد روى زمینى.

در اولین قسمت فرمایش امام(ع) در برتری مکتب طب وحیانی بر سایر مکاتب طبی ، متوجه این اصل مهم گردیده که تمامی مکاتب طبی برای پرهیز از انحراف والتقاط ، میبایست از نقش انبیاء واهل بیت عصمت(ع)وجایگاه وحی در تمامی شئون مربوطه استفاده نمایند.(2)

 • در قسمت بعد، نکته مهمی که حائز اهمیت است ، بحث تعادل وانهم به ساده ترین زبان ممکن برای فهم ودرک عموم مردم (مفاهیم گرمی وسردی وخشکی وتری)می باشد.
 • دربررسی متون پایه پزشکی منجمله فیزیولوژی وبیوشیمی بحث تعادل انقدر مهم میباشد که عدول از ان ، موجبات بیماری وحتی مرگ فرد را بدنبال خواهد داشت.
 • در این مقاله در خصوصتطبیق وتلفیق مفاهیم پایه طب رایج با طب اسلامی مطالبی فراهم آمده که در بوته نقد و بررسی شما عزیزان قرار می گیرد .
 • در این دوایر نیمه بالای دایره ارتباط با سردی ونیمه پایین ارتباط با گرمی را مطرح مینمایند:

 

 

 

در اسلاید زیر تبعیت امواج را از بحث سردی وگرمی ملاحظه میفرمایید.

در اسلاید زیر متابعت عناصر وچینش انها را از بحث گرمی وسردی ملاحظه میفرمایید،به نحوی که بجز عناصر نجیب(متعادل)هرچه به سمت چپ وپایین جدول رفته عناصرگرمتر وهرچه به سمت بالا وراست جدول رفته عناصر سردتر شده ومیتوان با دادن عددی تقریبی براساس میزان گرمی وسردی درجه مواد وواکنشهای شیمیایی انهارا پیش بینی نمودو...

در اسلاید زیر تبعیت امواج را از بحث سردی وگرمی ملاحظه میفرمایید

 • وانها را در محور مختصات بدین صورت طبقه بندی نمود

  • ارتباط بحث گرمی وسردی با اعضای مختلف بدن:

  • ارتباط بحث گرمی وسردی با صفات اخلاقی(جنود عقل وجهل)


 • ارتباط بحث گرمی وسردی با حالات مختلف بدن:

 • ارتباط بحث گرمتر بودن اقایان در مقایسه با خانمها درطب انبیاء باتحقیقات انجام شده که در کتاب فیزیولوژی گایتون منعکس گردیده است:

 • ارتباط عوارض دارویی با تجویزدارو بدون توجه به طبیعت افراد واینکه میتوان با دانستن همین عوارض در بیماران به طبیعت دارو پی برده وهمچنین از تظاهرات بیماری در فرد ،پی به طبیعت بیماری ببریم.

 • لازم بذکر است که در حال حاضر بسیاری از این ارتباطات وحتی کمک از انها در تشخیص ودرمان بیماریها منجمله امواج الکترو مغناطیسی و....کشف وبکار گرفته شده که به گوشه ای از ان در پاورقی اشاره خواهد گردید(3)
 • در نگاهی اجمالی پیرامون این موضوع در می یابیم که بحث تعادل و عدل ازارکان اصول دینمان میباشدواز مهمترین اهداف همه انبیاء وپیامبران ودر ادامه راه انان ائمه معصوم(ع) بعنوان طبیبان جسم وروح وروان ایجاد تعادل ابعادی بشریت میباشد.(4)
 • در اسلاید زیر به ارتباط طب جسمانی وروحانی واهمیت تعادل پی میبریم:

  • بحث اصلی این مقاله پیرامون این موضوع میباشد که با وجود اعتقاد راسخمان بر این که انبیاءو پیامبران و در ادامه راه آنها اهل بیت عصمت (ع)پس از خداوند منان طبیب الاطباءجسم وروحمان میباشند ، ایا از عدل خداوند منان بدور نیست که پیچیده ترین موجود هستی خود را به خودی خود رها نموده باشد؟(5)
  • درنگاه اجمالی به مباحث فوق می توان اینطور نتیجه گرفت که اکنون برای رهایی از همه آنچه که بر ما گذشته ورسیدن به دوران اوج گذشته می بایست در مرحله نخست باور کنیم که هر چقدر علم پیشرفت نماید،حقایق دین وفرمایشات اهل بیت عصمت درابعاد مختلف روشنتر گردیده و همین امر موجب زیبایی و انبساط روحی شیعیانشان شده وخواهد گردید، لذا بر همه ماواجب است همانطور که ایشان خود توصیه فرموده اند (الینا القاءالاصول وعلیکم تفریع الفروع)وحتی یاران خود را ترغیب به پرسش در خصوص حکمت مطالب بیان شده توسط خودشان می نمودند،ما نیز همانند جابربن حیان که امام به او فرمودند کاری که تو انجام دادی نه سحراست ونه معجزه، بلکه کار علمی است و فرموده اندخواص اشیا وقتی به خوبی بر ما معلوم می شود که بتوانیم قسمتی کوچک از یک شیی را به طور دقیق مورد تحقیق قرار دهیم.وآنهمه سفارش وتاکید آنها در این خصوص، در این شرایط با پرهیز ازاشتباهات گذشته با نگاه بر آسیب شناسی مربوطه ،باهمت وتلاش وتحقیق وپژوهش وکمک از حس و عقل ووحی وتوکل بر خداوند،برای ربودن گوی سبقت از غرب خود را آماده وزمینه ظهور منجی آخرالزمان را فراهم آوریم
  • در پایان با توجه به مطالب فوق جهت برون رفت ازموانع موجود راهکارهای ذیل پیشنهاد می گردد :
  • 1-نه تنها هیچ تفاوتی را در مفاهیم پایه طب اسلامی ورایج ملاحظه نمی کنیم ، بلکه قا در خواهیم بود با دانستن ورودی وخروجی ها وداشتن قطب نما در رفع بسیاری از چالشها و بن بستهای کنونی (عوارض دارویی و...)رهایی یافته و می بایست تلاش شود تا طب سنتی و رایج در بسترزلال و جاری این رودخانه جوشیده از مصدر وحی ویرایش وتطهیر شود وپویا تر از گذشته به مسیر خود ادامه دهد
  • 2-تقویت روحیه خود باوری و افزایش ایمان و یقین و پی بردن به عظمت پروردگار در لابلای متون پایه علوم رایج ( با آسیب شناسی مربوطه) .
  • 3-تقویت روحیه پویایی و پژوهش و تحقیق .
  • 4-عدم سردرگمی با توجه به گستردگی و شقوق علوم مختلف ( العلم نقطه کثره الجاهلون ) -ممکن است معنای آن همان نقطه وسط کره باشد .
  • 5-سعی در استفاده از تمامی تکنولوژی و ابزارهای تشخیصی موجود، برای درک مفاهیمی که تا کنون ( علم کوانتومی شده ولی پزشکی هنوز رویکرد های قدیمی و بعضا نادرست گذشته را دنبال می کند ) توضیح مناسبی برای انها نداشته ایم...
  • 6-رایزنی باشخصیتهای علمی(حوزه ،دانشگاه،پزشکان متعهد وفرهیختگان جامعه)در جهت تبیین جایگاه ویژه طب اسلامی در نظام بهداشتی ودرمانی کشور
  • 7-توجه مراجع عظام به مقوله طب انبیاء ومعصومین واهمیت واولویت اشاعه ان درجامعه با حمایت همه جانبه واختصاص قسمتی از وجوهات وهمچنین اجازه تخصیص قسمتی از وجوهات اندسته ازعزیزانی که اولویت این امررا،درشرایط کنونی درک نموده اند.
  • 8-تشکیل هیات علمی آگاه،خبره ودلسوزدرزمینه طب معصومین
  • 9-ایجاد مراکز مطالعات وتحقیقات طب انبیاء ومعصومین(ع)وشروع فعالیتهای تحقیقاتی و ازمایشگاهی برای اثبات وتبیین وجوه مختلف علمی احادیث طبی توسط پزشکان وکمک به پژوهشگران ودانشگاهیان،بویژه در زمان انجام فعالیتهای تحقیقاتی وپژوهشی وارائه پایان نامه های مرتبط با موضوع
  • 10-ترجمه وتفسیرروایات رسیده از انبیاءواهل بیت (ع)در زمینه طب جسمانی وروحانی وتغذیه ابعادی زیر نظر هیات علمی منتخب
  • 11-تهیه وتدوین و تالیف متون وجزوات واستانداردهای اموزشی در مقاطع مختلف زندگی از جمله قبل از بارداری ، زمان زناشویی ، بعد از بارداری ، دوران خرد سالی ، پیش دبستانی ، دبستانی ، راهنمایی ، دبیرستان،دانشگاه،حوزه
  • 12-ویرایش متون طب سنتی ورایج براساس چهارچوب وافق اندیشه اهل بیت عصمت وتلفیق وتطبیق انها(در صورت امکان ونه شتاب زده وانهم پس از اعتراف به این مطلب که ما بر اساس فهم ناقصمان از روایات اظهار نظر نموده ..)
  • 13-تاسیس بیمارستان ودرمانگاههای مجهز جهت اجرای طرحهای تحقیقاتی وپژوهشهای مرتبط با اهداف
  • 14-فعالیت در جهت تشکیل دانشکده بین المللی طب طه ، پس از فراهم اوردن مقدمات لازم
  • 15-شناسایی کلیه جریانات ،شخصیتها،موسسات همسو با اهداف فوق جهت پرهیزاز کارهای تکراری، موازی کاری وپشتیبانی وحمایت از آنها
  • 16-برگزاری همایشها وجلسات و دعوت از اساتید داخل وخارج از کشور
  • 17-تربیت منتخبین حوزه ودانشگاه در زمینه طب اسلامی
  • 18-برگذاری دورههای اموزشی جهت دانش اموزان،دانشجویان،پزشکان،متخصصین،محققین وطلاب وعموم جامعه..
  • 19-راه اندازی نشریه تخصصی جهت اطلاع رسانی عمومی ، ایجاد کتابخانه تخصصی وتهیه وترجمه متون مختلف مورد نیازوهمچنین ترجمه متون تدوین شده به زبانهای مختلف
  • 20-راه اندازی سایت ووبلاگ در جهت اشاعه اهداف فوق
  • - تلاش جهت راه اندازی شبکه تلویزیونی ورادیوئی ومطبوعات بین الملل باهدف تقریب مذاهب مختلف با محوریت طب انبیاء وطب النبی(ص) واشتراک ادیان درزمینه منجی اخرالزمان ، برای شناساندن ابعاد گسترده انسان کامل و در نهایت تلاش همه جانبه برای بسترسازی ظهور منجی اخرالزمان(عج) ونیز پشتیبانی از مراکز صدا وسیما ، مطبوعات ونرم افزار و...در جهت تولید مطالب و برنامه های مرتبط با فعالیتهای مذکور
  • 22-تغییر نگرش وباور عده ای سطحی نگر که متاسفانه به علت درک ناقص خود ،یا طب اسلامی را در تقابل طب رایج دانسته ویا از روی دلسوزی... خود عمل به ان را از ترس عدم نتیجه معطل نموه اند ، با تبیین ضرورت اشاعه فرهنگ طب اسلامی اسیب شناسی ان)
  • +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  پاورقی

  • 1- درخصوص شخصیت امام جعفرصادق(ع)

  دانشمندان عضو مجمع تحقیقات استراسبورگ تحقیق وسیعی مربوط به مذهب شیعه دوازده امامی بحصوص امام ششم علیه السلام به انجام رسانیده اند که اسامی آنها عبارت است از:

  1)- آقای (آرمان بل) استاد دانشگاه های بروکس و گان، در بلژیک

  2)- آقای (ژان - اوبن) استاد دانشگاه گان.

  3)- آقای (روبرت برونشویک) استاد دانشگاه پاریس

  4)- آقای (کلود کاهن) استاد دانشگاه پاریس

  5)- آقای (انریکو جردلی) استاد دانشگاه در ایتالیا و معاون فرهنگستان

  6)- آقای (هانری ـ کوربن) استاد دانشگاه و مدیر مطالعات مربوط به علوم مذهب شناسی

  7)- آقای (توفیق ـ فحل) استاد دانشگاه استراسبورگ.

  8)- آقای (فرانسیکو گابریلی) استاد دانشگاه رم.

  9)- پروفسور (ریچاد ـ گرام لیخ) استاد دانشگاه در آلمان غربی

  10)- دوشیزه (آن ـ لمبتون) استاد دانشگاه لندن

  11)- آقای (ژرار ـ لوکنت) استاد دانشگاه السنه شرقی در پاریس.

  12)- آقای (ایوون لنبان ـ دویل فوند) مدیر انستیتوی تحقیقات علمی در پاریس.

  13)- آقای (ویلفرید ـ مدلونگ) استاد دانشگاه شیکاگو در آمریکا.

  14)- آقای (هانری ماسه) استاد دانشگاه در فرانسه.

  15)- آقای (شارل پلا)‌ استاد دانشگاه در پاریس.

  16)- آقای (ژورژ ـ وازدا) استاد دانشگاه لیون در فرانسه.

  17)- آقای (الیاش) استاد دانشگاه کالیفورنیا

  18)- بانو (دورن ـ هینچ کلیف) استاد دانشگاه لندن.

  19)- آقای (فریتز مه یر) استاد دانشگاه بال در سوئیس.

  20)- آقای (ژوزف ـ مانوز) استاد دانشگاه فری بورگ در آلمان غربی.

  21آ)- قای (هانس ـ مولر) استاد دانشگاه فری بورگ در آلمان غربی.

  22)- آقای (هانس ـ رومر) استاد دانشگاه در آلمان غربی.

  درذیل به گوشه ای از فرمایشات امام جعفرصادق علیه السلام میپردازیم.

  • در یازده سالگی بر جغرافیای بطلیموس(560 سال از مرگ بطلیموس گذشته است)ایرادگرفتند
  • اولین کسی که عقیده به عناصر اربعه را متزلزل نموده و فرمودند: حیرت می کنم که مردی چون ارسطو چگونه متوجه نگردیده که خاک یک عنصر نیست بلکه در خاک عناصر متعددی وجود دارد ( تمام چیز هایی که در خاک هست در بدن انسان هم هست اما به یک اندازه نیست و بعضی در بدن انسان خیلی زیاداست و برخی خیلی کم. 4چیز است که در بدن انسان زیاد است(اکسیژن، کربن،هیدروژن،ازت)و 8 چیز است که در بدن انسان کم است(منیزیم ،سدیم ، پتاسیم ،کلسیم،فسفر ،کلر،گوگرد،آهن) و 8 چیز است که در بدن انسان خیلی کم است(مولیبدن،سیلیسیوم،فلوئور ،کوبالت، منگنز،ید،مس، روی))
  • در هوا چند جزء وجود دارد که همگی باهم برای تنفس ضروری است
  • آنچه که در هوا است اگر به طور خالص جدا شود آنچنان نافذ است که حتی آهن را می سوزاند (اکسیژن خالص)
  • یک جزیی که در هوا است به مرور زمان باعث فاسد شدن غذا می شود(اکسیژن)
  • جهان از یک جرثومه بوجود آمدو آن جرثومه با دو قطب متضاد سبب پیدایش ذره گردید و آنگاه ماده بوجود آمد و ماده تنوع پیداکرد و تنوع ماده ناشی از کمی یا زیادی ذرات آنها می باشد
  • خواص اشیا وقتی به خوبی بر ما معلوم می شود که بتوانیم قسمتی کوچک از یک شیء را به طور دقیق مورد تحقیق قرار دهیم.(اتم یا سلول)
  • در مورد ضد ماده - در مورد دو ذره ای بودن نور- انتقال بیماری ها از طریق امواج-
  • اگر کسی مبتلا به یک بیماری غیر علاج شود و پزشک نتواند او را معالجه نماید باید یک بیماری جدید در او به وجود آورد که آن بیماری را مداوا می کند و بعد پزشک بیماری جدید را درمان کند
  • دین با پیشرفت علم مغایرت ندارد
  • تعریف علم و ادب : یتیم آن نیست که پدرش مرده باشد بلکه ان است که از علم و ادب بی بهره باشد.
  • آدمی برای این آفریده شده که عمری طولانی داشته باشد و خود او عمرش را کوتاه می کند؛اگر انسان بر طبق قوانین دین اسلام عمل کند و از منهیات بپرهیزد و در اکل و شرب بر طبق دستور قرآن اسراف ننماید از عمر طولانی برخودار می باشد.
  • امام صادق می گوید مرگ غیرمنتظره به سه حالت می باشد، مرگ ناشی از مغز، مرگ ناشی از قلب و مرگ ناشی از خون است. هر نوع فجاء ناشی از غلظت خون است و غلظت خون هم ناشی از خوردن گوشت زیادو سایر اغذیه قوت دار
  • آقای صدر عضو مرکز اسلام شناسی استراسبورگ( یکی از شهرهای کشور فرانسه)بود و مقام خیلی برجسته ای هم در آنجا داشت . خیلی مورد عنایت استادان و بزرگان آنجا قرار داشت ، ایشان در یکی از جلسات موضوعی را پیشنهاد کرده بود که خیلی مورد استقبال اساتید آنجا واقع شده بود . مطلبی را به طور مستند از امام صادق (ع) نقل کرده بودندکه آنها در جلسه بعد گفته بودند :"واقعیت آن است که این مطلب مستند است ، خوب است دنبال این سوال برویم که صادر کننده این مطلب به چه دانشی دسترسی داشته است که بر آن اساس و در آن زمان ، چنین مطالبی را عنوان کرده است ! آن هم مطالبی که امروز و بعد از گذشت 13 الی 14 قرن هنوز جنبه علمی داشته و دانش روز برای آن پاسخ دارد ؟"

  امام صدر می گفتند "می خواستم اینها از این طریق به منبع وحی برسند"
  یکی از ثمرات کنفرانس های استراسبورگ کتاب مغز متفکر جهان شیعه امام جعفر صادق (ع) است

   

  2- سوره البقره

  بسم الله الرحمن الرحیم

  الم (1) ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین (2) الذین یومنون بالغیب....

  ومن الناس من یقول امنا بالله وبالیوم الاخر وما هم بمومنین (8) یخادعون الله والذین امنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون (9) فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب الیم بما کانوا یکذبون (10) واذا قیل لهم لاتفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون (11) الا انهم هم المفسدون ولکن لایشعرون (12)

  • از امام معصوم پرسیده شد: چگونه به قومى بى‏اعتنایى می نمایى که خود مربّى و بزرگشان هستى؟ فرمود: من وقتى در برخورد با طبیب ماهرى از او پرسشهایى مى‏کنم مى‏بینم هیچ سر رشته‏اى بر حدود نفس و تألیف بدن و ترکیب اعضاء و مجارى اغذیه در جوارح و مخرج‏ نفس و حرکت زبان و مستقرّ کلام و نور دیده و انتشار ذکر و اختلاف شهوات و ریزش اشک و مجمع شنوایى و مکان عقل، و مسکن روح و مخرج عطسه، و برانگیختن غمها و اسباب شادیها، و از علّت لالى و کرى ندارد، جز همان مطالبى که مورد پسند خودشان بوده و علّتهایى که میان خود تجویز کرده‏اند.
  • بیشتر اطبّاء معتقدند انبیاء علم طبّ نمى‏دانستند!!. ما با این افراد که با قیاس پنداشته‏اند علمى را انبیاء نمى‏دانند چه کنیم؛ انبیایى که حجّتها و معتمدین خدا بر مردم و در زمین، و خزّان علم و ورثه حکمت حضرت حقّ و راهنمایان به سوى او و داعیان به طاعت پروردگارند؟!!.
  • سپس من پى بردم که مذهب بیشتر ایشان خوددارى از راه انبیاء و تکذیب کتابهاى آسمانى است، و همین مرا در باره افراد و علمشان بى‏رغبت و بى‏اعتنا ساخته.
  • درجایی برای متنبه نمودن طبیبی که تنها همین علل مادی را موثر در درمان وبیماری می داند، اقدام به نوشیدن زهری نموده که درکمال حیرت ان فرد، نه تنها صدمه ای به ایشان نرسانده ، بلکه موجب برطرف شدن بیماری نیز میگرددوهمچنین باانجام عمل دیگری که موجب بی هوشی طبیب میگردد، به او نشان میدهند که طبّ خداوند از طبّ او برتر است.

  از پیغمبر صلى اللَّه علیه و آله و سلم و امامان راستگوى خاندانش روایاتى داریم در باره معالجه و مداوا و حلال و حرام آن، و آنچه از آنها رسیده براى کسى است که بپذیرد ،برکت است و درمان ان شاء اللَّه و نه براى ناباورى که خواهد آنها را بیازماید( و از امام صادق روایت است که روزى نزد محمّد بن خالد امیر مدینه حاضر شد، و محمّد از درد دلش بدو شکایت کرد، فرمود: بسند پدرانم برایم بازگو شده از علی علیه السّلام که مردى نزد رسول خدا صلى اللَّه علیه و آله از درد درونش شکایت کرد، فرمودش یک شربت عسل برگیر و سه تا سیاه دانه یا پنج یا هفت در آن بیفکن و آن را بنوش و بفرمان خدا خوب میشوى، آن مرد چنین کرد و خوب شد تو هم آن را بکار بند، یکى از اهل مدینه که حاضر بود اعتراض کرد که این حدیث بما رسیده و آن را بکار بستیم و سودى نداشت، امام علیه السّلام خشمید و فرمود: خدا بدان معتقدان بخود و باور داران رسولش را سود بخشد و منافقان و ناباوران رسول صلى اللَّه علیه و آله از آن سود نبرند و آن مرد سر بزیر افکند)

  • 3- انرژهای درون زا (آندوژن):

  تمام موجودات و مخلوقات زنده بستگی به حوزه و میدان های درون زا دارند ، انرژی الکتریکی داخلی و حوزه های مغناطیسی علائمی را در پیرامون و اطراف بدن به اعصاب و ماهیچه ها می فرستند .

   

  • مغز انسان میدان مغناطیسی ساطع می نماید که قابل اندازه گیری یا نمونه گیری MEG می باشد . این موارد اثبات نموده اند که مغز انسان ممکن است شیمی بدن را از طریق حوزه میدان های مغناطیسی خاص کنترل کند .
  • محققین بسیاری با به کارگیری داروها و عوامل مداخله گر فیزیکی سعی در تسهیل روند ترمیم بافتی نموده اند دراین راستا استفاده از میدان مغناطیسی درمان از سال 1979 به تصویب انجمن غذا ودارویی آمریکا رسید امروزه بالغ بر 173 میلیون دلار سالانه در آمریکا هزینه خرید ادوات مغناطیسی می شود .
  • وجود حوزه های بیومغناطیسی مدتها قبل از آنکه امکان اندازه گیری آنها وجود داشته باشد، پیش بینی شده بود. فعالیتهای الکتریکی جاری در بدن موجود زنده از جمله در قلب و مغز(بیوالکتریسیته) موجب القای حوزه های مغناطیس (بیومغناطیس) در فضای اطراف بدن می شود. بر اساس شواهد به دست آمده دانشمندان از انکار قطعی وجود میدانی از انرژی در اطراف بدن، به یقین بر وجود آن رسیده اند.
  • طب انرژی در حوزه درمانی نیز به صورت کاربرد دستگاه محرک اعصاب پوستی
  • (transcutaneous nervestimulation)ضربان ساز قلب(pace maker), دفیبریلاتور(دستگاه شوک قلبی),لیزر,الکتروکوتر وradiofrequency نمایان میگردد.
  • درسال1970 دردانشگاه پزشکی کلرادو تحول بزرگی در طب انرژی اتفاق افتاد. دکتر (جان زیمرمن) دستگاهی به نام دستگاه تداخل فوق هادی کوانتومیSuperconductive quantum interference device (SQUID)ساخت و به وسیله آن توانست با دقت بسیار بالاتری نسبت به دستگاههای قبلی وقایع الکترومغناطیسی درون وبیرون بدن را ثبت و اندازه گیری نماید.
  • امروزه با استفاده از دستگاههای نوین، روشهای تشخیصی و درمانی گسترده ای به این سیستمها اضافه شده و دستگاههای مدرن قادر به ثبت لایه ها یی از کالبدهای انرژی اطراف بدن می باشند. از آنجا که پیش از این، چنین ارتعاشاتی قابل اندازه گیری و ثبت نبودند، لذا تحقیقات علمی تأیید شده یی در این زمینه وجود نداشت اما امروزه با توجه به فناوری های نوین رایانه ای امکان ثبت، آنالیز و بررسی و حتی تحقیق در ابعاد اسپکترومتری و فراکتال این شیوه ها امکان پذیر شده است.
  • ساخت دوربین کرلیان و ثبت حوزه ی بیومغناطیسی بدن انسان وسایر موجودات گردید و به این ترتیب ثابت نمود که هاله ی انرژی اطراف انگشتان دست انسان درحالت سلامت کاملاً منظم ودر زمان بیماری نا منظم است.
  • از سال 2002 بیوالکتروگرافی با دستگاه GDVبه دنیا معرفی گردید که ابتدا در روسیه شروع شد سپس به اروپا وامریکا راه پیدا کرد و همزمان با همین موج نوین، در ایران نیز از سال 2004 در مرکز تحقیقاتی طب مکمل و جایگزین واقع در بیمارستان میلاد تهران، ثبت انرژی اطراف بدن در تعداد بسیاری از افراد داوطلب انجام GDVبا کمک دستگاه شده و نتایج تحقیقاتی جالب توجهی توسط تیم پزشکان این مجموعه ی علمی، آموزشی، پژوهشی به دست آمده است.
  • با این سیستم، بیما ریهای متعددی حتی پیش از وقوع در کالبد فیزیکی(جسم) قابل تشخیص و بررسی می باشند. اثرات درمان قابل پیگیری است.
  • از جمله نکات حائز اهمیت کاربردی این که میزان افزایش استرس نیز به طور دقیق در فرد قابل اندازه گیری می باشد.
  • در این روش همچنین جدولی از میزان انرژی تمام اعضای بدن به دست می آید که افزایش و کاهش فعالیت ارگانها در قسمتهای مختلف انرژی و جسم را مشخص می نماید .
  • مغناطیس درمانی:
  • بدن انسان نیز که گفتیم یک مغناطیس طبیعی است دارای سمتهای شمال و جنوب میباشد که به آن یین و یانگ نیز میگویند .
  • شمال = N = سمت چپ بدن ( نسبت به سمت راست ) = بالا تنه ( نسبت به پایین تنه ) = یین = گیرنده
  • و در مقابل
  • جنوب = S = سمت راست بدن ( نسبت به سمت چپ ) = پایین تنه ( نسبت به بالاتنه ) = یانگ = فرستنده
  • بدن انسان دونوع انرژی دارد :1 - انرژی بیوشیمیایی

  2 - انرژی کیهانی

   

  • انرژی بیو شیمیایی بدن از گرمای آزاد شده از واکنشهای شیمیایی غذاهایی که میخوریم بوجود می آید .
  • انرژی کیهانی نوعی انرژی الکترومغناطیسی است که در همه جا وجود دارد . بدن ما نیز یکی از دریافت کننده های این انرژیست.

  هاله یک حوزه انرژی الکترو مغناطیسی است که بدن را احاطه کرده و از آن محافظت میکند . سیگار ، مشروبات الکلی و مواد مخدر هاله را بسیار آسیب پذیر میکنند . هاله با روش عکسبرداری کرلیان قابل مشاهده است .

   

  • به تجربه ثابت شده که رژیمهای غذایی سالم ، ورزش ، مثبت اندیشی،خیرخواهی،نوعدوستی ،نماز،روزه ، دعای خیر در حق دیگران کمک به تقویت هاله انسان میکند
  • میادین مغناطیسی و رادیویی و ماکروویوی می توانند سلولها را بصورت مکانیکی و بدون ایجاد گرمای قابل توجه تحت تاثیر قرار دهند. الکترومغناطیس اطراف تلفن همراه، موجب تغییر شکل غشاء نانومقیاس سلولها می شود.
  • که در بدترین حالت ایجاد حفره در غشاء را به همراه خواهد داشت و حفره های اضافی روی سطح غشاء باعث ورودو خروج
  • خارج از کنترل طبیعی سلولخواهد شد
  • هر زمان که فعالیت خورشیدی زیاد می شود و به تعداد ذرات منتشر شده از خورشید و نیز انرژی آنها افزوده می‌گردد. تعداد الکترونها در کمربند تشعشعی دوم نیز افزایش یافته و کمربند به طرف زمین فشرده‌تر می‌شود و مثل این است که تحت فشار این ذرات ، کمربند پیچ خورده است.
  • دلیل دیگر آن که ذرات در تله مغناطیسی زمین گیر کرده ، آن دسته از ذراتی هستند که انرژی آنها برای گذشتن از کمربند غیر کافی بوده است. ذراتی که در اثر برخورد اشعه کیهانی اولیه پر انرژی با اتمهای بیرونی‌ترین و بی‌نهایت رقیق شده لایه‌های جو، بوجود می‌آیند و در این تله بزرگ قرار می‌گیرند.
  • کمربندهای تشعشعی در نقش حفاظهای الکترومغناطیسی زمین
  • لایه‌های جو بیشتر از آنچه که تصور می‌شد، تقریبا تا مسافت 150 کیلومتری از سطح زمین توسعه یافته‌اند. ما حتی تجسم نکرده‌ایم که جو شفاف و تقریبا غیر محسوس و نیز میدان مغناطیسی کاملا غیر قابل روءیت و غیر محسوس سیار ، همان ، سایبانهای قابل اطمینانی برای بشر و بطور کلی موجودات زنده می‌باشند. ماده زنده نیز بطور کاملی در طول صدها میلیون سال ، خود را به قسمتهای کوچکی از تشعشعات نفوذ کرده و از دو زره طبیعی زمین تطبیق داده است مشکل است. تصور کنیم اگر زمین بطور کاملی از تمام انواع تشعشعات کیهانی حفظ نمی‌شد، زندگی از روی زمین برداشته شده بود.

  بشری که در حال پرواز به فضاهای خارجی‌تر است، بطور اتوماتیک از سایبانهای نجات دهنده خویش اتمسفر زمین و میدان مغناطیسی آن) محروم شده و در نتیجه بطور ناگهانی تحت تأثیر تمام انواع تشعشعات قرار می‌گیرد. کمربندهای تشعشعی زمین به علت غلظت و انرژی زیاد الکترونهایی که درآن به دام افتاده‌اند، بسیار خطرناک هستند. تمام الکترونهای با انرژی بالای Kev 10 به دیواره‌ها و هر ماده فلزی سفینه فضایی ضربه زده و باعث تشعشع ناشی از توقف می‌شود و اشعه حاصل شبیه به ذرات ، ماده سلولها و بدن انسان را یونیزه کرده و سبب هلاک وی می‌گردد.

   

  • در پی انتشار گزارش تأثیرپذیری مولکول‌های آب از موسیقی و مفاهیم معنوی، مشخص شد که یک دختر ایرانی هم با پیگری این سوژه، به یافته‌های جدید و جالب توجهی دست یافته است.

  به گزارش خبرنگار «بازتاب»، حمیده بیطرف، با بررسی تأثیر صداها و کلمات بر بلورهای موادی همچون آب، قلع و نبات به نتایج جدیدی دست یافته و با ارائه آنها در جشنواره جوان خوارزمی برنده شده است.
  آنچه در پی می‌آید، چکیده تحقیق بیطرف در این زمینه است: این پروژه به بررسی تاثیر انواع صدا و نوشته بر ریزساختار و درشت ساختار مواد پرداخته و ضمن اشاره به اثر عوامل مذکور بر ساختار مواد در حالت مایع، تاثیر آن را در ساختار حالت جامد مواد مختلف مانند یخ، آلیاژ قلع، جیوه، نبات و سولفات مس نشان می‌دهد. دانه‌بندی مواد وقتی در حالت مایع در معرض صدای دلنشین، موسیقی آرام و نوشته با مفاهیم خوب قرار می‌گیرد، حالت منظم و در مقابل صدای ناهنجار، موسیقی تند یا نوشته با مفاهیم بد حالت نامنظم و در معرض آهنگ مذهبی (صوت قرآن) و نوشته‌های مذهبی منظم‌ترین حالت خود را به دست می‌آورد.
  طبق بررسی های انجام شده بر روی نتایج آزمایشات مربوط به نوشته می توان به این نتیجه رسید که احساسات شخص نویسنده، عامل انتقال این تاثیرات بوده و نتایج این آزمایش به استنادات قرآنی بسیار نزدیک است.
  مواد در حالت مایع تحت تاثیر موسیقی و نیز عقاید و احساسات اشخاصی که با آنها سر و کار دارند بوده و به عبارتی تحت تاثیرصداها و محیط اطراف خود هستند.لذا از بررسی شکل ساختار مواد می توان به سرگذشت آنها پی برد.
  - ساختار مواد بسته به نوع صدا، مفهوم نوشته و یا احساسات فرد نویسنده می تواند تغییرکند.
  - مواد موجود در دنیا دارای شعور ذاتی بوده و این موضوع در آیات متعددی از قرآن کریم تأیید شده است.
  - حجم بدن انسان را آب تشکیل می دهد.با توجه به تاثیر موسیقی بر ساختار و در نتیجه خواص آب می توان نتیجه گیری نمود که انواع صدا می توانند اثرات متفاوتی را بر انسان به جای گذارند.این موضوع با آیه شماره 65 سوره یس قرآن کریم که حاکی از شهادت اعضا و جوارح بدن انسان در روز قیامت می باشد مطابقت دارد.در ضمن شاید بتوان یکی از دلایل حرام بودن گوش کردن به موسیقی غنادار را در این مسئله دانست.
  - با توجه به اینکه تغییر خواص مختلف مواد ازجمله خواص شیمیایی، مکانیکی، فیزیکی و الکتریکی ناشی از تغییر ساختار مواد می باشد لذا می توان از صدا و یا نوشته مناسب برای تغییر خواص مواد استفاده نمود که صرفه اقتصادی بالایی دارد.
  برای مثال همگن کردن ساختار سیم قلع برای مناسب‌تر شدن رفتار در مقابل عبور جریان الکتریکی و رشد بیشتر نبات و ریز کردن دانه های فلزات که سبب محکم شدن آنان می شود.بدیهی است دامنه این پژوهش بسیار گسترده خواهد بود و مناسب با پیشرفت بشر و استفاده از سیستم‌های پیشرفته اندازه گیری بسیار دقیق و بسیار حساس می توان به بخش های دیگری از رموز خلقت و ویژگی‌های کائنات هم پی برد.

   

  • دانشمندان در یک مطالعه جدید به اطلاعات مفیدی در مورد روشی که گیاهان به کمک آن مولکول آب را به اتمهای هیدروژن و اکسیژن تجزیه می کنند , دست یافتند.

  به گزارش خبرگزاری رویترز از واشینگتن , یک گروه از دانشمندان کالج سلطنتی انگلستان در لندن و موسسه علوم و فناوری ژاپن در « یوکوهاما » موفق شدند تصاویر بسیار باارزشی از ساختمان بخشهایی از گیاهان تهیه کنند که مولکول آب را به هیدروژن و اکسیژن تجزیه می کنند.
  محققان در این مطالعه از پرتوهای اشعه « ایکس » با تفکیک پذیری بالا که در علم بلورشناسی از آن استفاده می شود , برای تصویربرداری از ساختاری در گیاهان استفاده کردند که قادر است در هر مولکول آب , دو اتم هیدروژن را از اتم اکسیژن جدا کند.
  تحقیقات قبلی دانشمندان نشان داده بود که فرایند فوق در یک ساختار کاتالیزوری از گیاهان متشکل از چهار اتم عنصر منگنز انجام می شود.
  در این مطالعه مشخص شد که سه اتم از میان این چهار اتم منگنز به علاوه یک اتم کلسیم و چهار اتم اکسیژن یک ساختار اتمی مکعبی شکل را

/ 3 نظر / 71 بازدید
علی

سلام علیکم! گفته اید فایل در پائین مقاله پیوست است. اما من که هر چه مقاله را بالا پائین کردم فایلی ندیدم. لطفا لینک فایل را همین جا بگذارید.

علی

سلام اولا باز هم می گویم بنده افشین نیستم. حالا شما هی بگو افشین. ثانیا من گفتم لینک فایل را ندیدم. شما می گوئی بعدش یک مقاله دیگری هست!؟ من به آن مقاله کار ندارم. لینک فایلی که گفتی الصاق است را می خواهم.

محمد شرافت

سلامت معنوی بعد فراموش شده سلامت دکتر محمد اسماعیل اکبری/ استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سلامت معنوی بعد فراموش شده سلامت قطعاً همه ما شاهد توکل و توسل بیمارانمان به ذات حق تعالی و معصومین (سلام ا... علیهم اجمعین) بوده‌ایم و بسیار شنیده‌ایم که بیماران آگاهانه و با اعتقاد همه چیز را به حضرت حق واگذار می‌کنند و طلب شفا از او می‌نمایند. اما اگر از ما بپرسند چه جایگاهی برای شفای بیماران در ابعاد معنوی قایل هستیم، تقریباً باید اذعان کنیم که مستند علمی برای آنها تهیه نکرده‌ایم و اصولاً نمی‌دانیم و یا نمی‌توانیم از میزان تاثیر اعتقادات مذهبی و معنوی بر سلامت مطلع شویم و آن را به کار گیریم. این نقصان امروز بیش از همیشه در ساختار مدیریت سلامت نمایان شده است. به همین جهت دنیای پیشرفته، پیش قراول بهره‌گیری از این ابعاد شفا بخش شده‌اند و ما شاهدمقالات متعددی از جهان غرب و یا کشورهای پیشرفته آسیایی (به ویژه ژاپن و هندوستان) در این زمینه هستیم... با استفاده ایات قرانی واحادیث معصوم (ع) بصورت علمی وکاربردی باهمت علما وروحانیت دانشمندان علوم قرانی وانسانی.... ودانشگاهها به سمت معنویت برای درمان بیماریها .... قدم برداریم